Dobrze rokujące pióra. Finał XV edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

16 grudnia 2014 r. w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbył się finał piętnastej edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego. Konkurs zorganizowany został przez krośnieński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej przy wsparciu finansowym Miasta Krosna. Honorowym patronatem objęli go Prezydent Miasta Krosna i Starosta Powiatu Krośnieńskiego.

Laureatów Konkursu, ich opiekunów, a także gości: Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna – Bronisława BaranaTeresę Kuźniar – Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w krośnieńskim Starostwie Powiatowym, Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Zygmunta Rysza oraz radną Miasta Krosna w kadencji 2010-2014, Annę Bazan, powitała Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, Teresa Leśniak.

66 uczestników Konkursu – uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Polski południowo-wschodniej nadesłało 102 prace, będące utworami prozatorskimi i poetyckimi. Oceniało je jury w składzie: Mariusz Kalandyk – poeta, prozaik, krytyk, Anna Pelc – polonistka, wykładowca w PSAKiB w Krośnie oraz Bogusława Bęben – Zastępca Dyrektora KBP.

Mariusz Kalandyk, przewodniczący jury, we wstępie do specjalnego numeru Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych, zawierającego prace laureatów konkursu, tak pisze o tegorocznym poziomie tekstów prozatorskich i poetyckich:

W najlepszych opowiadaniach ma miejsce połączenie oryginalnego pomysłu z twórczym przetworzeniem literackiego archetypu lub literackiego kodu. Owe fabuły, będące przejawem obiecującej samoświadomości literackiej i wyobraźni, łączące świeżość spojrzenia z konwencją, dekonstrukcję z powagą – zostały ocenione najwyżej. […] Poezja – jako medium albo zbyt trudne, albo słabo zinterioryzowane, ciągle stawiające zbyt wiele wymagań – znajduje się w odwrocie.”

Podobne stanowisko zaprezentowała podsumowująca Konkurs Anna Pelc.

Jury wyróżniło i nagrodziło następujące osoby:

W grupie gimnazjów w kategorii poezja nie przyznano pierwszej nagrody. II nagrodę otrzymała Aleksandra Zajdel z Gimnazjum im. Bpa J. S. Pelczara w Korczynie za zestaw wierszy Ezoteryzm i Relacje. III nagroda trafiła do Urszuli Bober z Gimnazjum Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Krośnie za zestaw wierszy Wieczór wigilijny i Sen o miłości. Jury wyróżniło również autorkę utworu Podróż, Małgorzatę Kmon z Gimnazjum nr 3 MZSzOI w Krośnie.

W tej samej grupie wiekowej w kategorii proza również nie wyłoniono laureata pierwszego miejsca. II nagroda przypadła Patrycji Twaróg z Gimnazjum w Jedliczu, autorce utworu Czar miłości. III miejsce zajęła Kinga Budzyńska z Gimnazjum Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Krośnie za utwór Pałac pamięci. Wyróżnienia przyznano Kindze Król z Gimnazjum Katolickiego w Krośnie za utwór Dom, oraz Annie Szczurek z Publicznego Gimnazjum w Miejscu Piastowym, autorce utworu Jak to ze szkłem w Krośnie było.

W grupie wiekowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii poezja jury nie przyznało pierwszej nagrody, natomiast nagrodziło dwoma II nagrodami Gertrudę Drelicharz z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, autorkę wierszy Pęknięta struna i Oto umiera układ planetarny, oraz Żanetę Jaśkowiec – uczennicę ZSKU w Krośnie, za utwory Magia życia i Przypadkiem. III nagrodę otrzymała Patrycja Jakubik z II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie za wiersz Nakreślona czyimś palcem. Przyznano również dwa wyróżnienia: dla Pauliny Kwapisz z LO nr III im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim za wiersz Moja mała, oraz Magdalenie Micek z LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu za zestaw wierszy.

W kategorii proza I nagrodę otrzymała uczennica I LO im. M. Kromera w Gorlicach – Urszula Haluch za utwór Bezwładność. II nagrodę otrzymał Maksymilian Myśliwiec z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, autor utworu Zlecenie. III miejsce zajął Damian Kłosowicz z I LO im. M. Kopernika w Krośnie za utwór Dziecię zimy. Wyróżniono również  Annę Ślemp z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie.

Nagrody laureatom Konkursu wręczył Wiceprezydent Miasta Krosna, Bronisław Baran.

Rozdano również nagrody specjalne. Trzy nagrody rzeczowe ufundował Starosta Powiatu Krośnieńskiego. Teresa Kuźniar – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych wręczyła je Urszuli Bober z Gimnazjum Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Krośnie, oraz uczennicom II LO im. Konstytucji III Maja w Krośnie - Jadwidze Gromek i Magdalenie Dubiel. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich O/Krosno, reprezentowane przez Elżbietę Koś, nagrodziło Justynę Kazanecką z Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie za wiersze Wiosna i W dal. Natomiast Wanda Belcik, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, wręczyła nagrodę uczennicy Gimnazjum nr 3 MZSzOI w Krośnie – Karolinie Łysikowskiej za utwór Szklane miraże.

Laureatka pierwszej nagrody w kategorii proza, Urszula Haluch, odczytała zgromadzonej w Czytelni publiczności swój utwór. Dla niej i dla pozostałych nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie dodatkową niespodzianką był recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Buczyńskiego – pochodzącego z Krosna i związanego z naszym miastem aktora krakowskiego teatru KTO.

Dyrektor KBP, Teresa Leśniak, wiceprezydent Miasta Krosna Bronisław Baran oraz jurorzy podziękowali nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim uczestnikom XV Krośnieńskiego Konkursu Literackiego i ich opiekunom merytorycznym. Pogratulowali im ciekawych pomysłów artystycznych i życzyli sukcesów związanych z twórczością literacką. Bowiem, jak napisał Mariusz Kalandyk „[…] plon tegorocznego Konkursu jest zadowalający, pojawiają się tu bowiem dobrze rokujące pióra i potencjalne talenty!”

Poprawiono: sobota, 28, luty 2015 11:40

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Początek strony