Informujemy, że od 1 lipca br. Czytelnicy Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w Wypożyczalni Głównej i Czytelni Głównej
Zapraszamy również do korzystania z Punktu Obsługi Czytelnika
(ul. Wojska Polskiego 41, pok. 11),
w którym mogą Państwo wykonać kserokopie, skany i wydruki.
Punkt Obsługi Czytelnika jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00.

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2018 14:46

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Krośnieńska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie.

2. W Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Dane będą przetwarzane w celu:
-korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
-umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (art. 6 akapit 1, lit. a i c).

5. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.
Jeśli Użytkownik ma uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki, a nie korzysta z jej usług przez okres 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym zwrócony został ostatni materiał biblioteczny lub w którym Użytkownik ostatni raz korzystał z innych wskazanych w Regulaminie usług bibliotecznych, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności wobec Biblioteki, do czasu wyegzekwowania tych opłat, jego dane zostaną trwale usunięte z bazy bibliotecznej. Karta zapisu z danymi osobowymi Użytkownika zostanie zniszczona. Taki Użytkownik, aby korzystać z usług Biblioteki, musi dokonać ponownego zapisu.

7. Dostęp do danych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

8. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Poprawiono: czwartek, 26, lipiec 2018 14:04

Uwaga, dłużnicy!

Informujemy Czytelników zalegających ze zwrotem wpożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych, że odzyskiwanie naszych zbiórów i pobieranie opłat za ich przetrzymanie zostanie zlecone firmie windykacyjnej.

Dlatego zwracamy się do wszystkich przetrzymujących książki stanowiące własność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej o ich dostarczenie do Biblioteki oraz uregulowanie opłat za ich przetrzymanie. Nieuregulowanie zaległości spowoduje przekazanie sprawy firmie windykacyjnej, umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów, a w ostateczności wszczęcie postępowania sądowego.

Ponadto przypominamy, że niewywiązywanie się z regulaminowych zobowiązań wobec Biblioteki - oprócz naliczania opłat dodatkowych - powoduje blokadę konta czytelnika we wszystkich placówkach Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Podejmowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną działania mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu strat w zbiorach bibliotecznych pozyskiwanych ze środków publicznych, a tym samym - zwiększenie ich dostępności dla wszystkich użytkowników Biblioteki.

 

Poprawiono: piątek, 08, maj 2015 14:12

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony