Zeszyty czasopism, których tytuły wyróżniono kolorem czerwonym, dostępne są w premumeracie bieżacej.

Tytuł Dostępne roczniki/zeszyty
A-Z : dziennik obywatelski 1990-1993
Aida media 1998 (nr 2, 7-12), 1999 (nr 1, 3-10)
Angora  2009– 
Atest 2007, 2008
Art and Buisness 2000-2012
Audio-Video 2004-2012
Aura 1991–
Auto Śœwiat 2011–
Bank i Kredyt 1998-2010
Biblioteka w Szkole 1992-2012
Bibliotekarz 1945–
Biblioteka Publiczna 2017–
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1968-1985, 1987-1996
Biuletyn Informacyjno-Historyczny 1995–
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1962-1965, 1968, 1970-1974, 1977, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987-1991, 1993-2006
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2002-2011
Bluszcz 2011-2012 (do nr 6)
Burda 1995–
Businessman 2000-2014 (do nr 5), 2015–
Charaktery 2004–
Chip 2005–2017 (do nr 5)
Cogito 1995–
Croscena 2003-2016
Cztery Kąty 1993–
Czwarty Wymiar 2005–
Dekada Literacka 2004-2011 (do nr 3)
Dębina 1999–
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Dialog 1965-2007
Dobre Wnętrze 1998–
Dom i Ogród 1992-1999
Dukielski Przegląd Samorządowy 1998–
Dzieje Najnowsze 1973-1978 (nr 1-3), 1979-1991 (nr 1-2)
Dziennik Gazeta Prawna 2013–
Dziennik Polski (tylko Dziennik Podkarpacki) 1997-2012
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1961-2008 (brak 1985, 1986, 1991)
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krośœnie 1975-1984
Dziennik Urzędowy Województwa Krośœnieńskiego 1984-1998
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990-2011
Echa Leśœne 2004
Echo Bieszczadów 2000-2007
Echo Gminy Iwonicz Zdrój 2007–
Eko Świat 1993-2009
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2002-2012
Elektronika dla Wszystkich 1996–
Elektronika Praktyczna 1993–
EuroEkspert 2007-2010 (do nr 2)
Fakty i Mity 2013–
Farmer 2006–
Film 1986-2013 (do nr 6)
Filmowy Serwis Prasowy 1981-1994
Focus 2006–
Forbes 2008–
Forum 2010–
Foto 1989-2013
Fraza 2005– (brak 2012)
Gazeta Bankowa 2003-2011
Gazeta KHS "Krosno" SA 1992-2001
Gazeta Polska 2014–
Gazeta Sanocka 1975-1989
Gazeta Wyborcza 1989–
Gminne Wieœci : biuletyn informacyjny Zarządu Gminy Jedlicze 2001-2007
Gospodarka Narodowa 1991–
Guliwer 1993-2010, 2012
Handel Wewnętrzny 2006–
Informator Kulturalny Województwa Kroœśnieńskiego 1986-1988
Kino 1988–
Komborski Dzwon 1995, 1996, 1998-2002
Kresy : kwartalnik literacki 1995-2002
Kroœśnieńskie Zeszyty Biblioteczne 1997–
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Książka i Czytelnik 2004-2012
Ksiązki. Magazyn do Czytania 2016-
Kultura 1967-1989
Kultura i Społeczeństwo 1968-1990, 2006–
Kurier Karpacki 1994 (nr 1, 4, 7-10), 1995 (nr 8-12), 1996-1998 (do nr 5)
Kurier Krośœnieński 1991-2003
Kurier Podkarpacki 1991-1995
Kwartalnik Historyczny 1934, 1962-1963 (nr 2-3), 1964-1995)
Lampa 2004–2014 (do nr 10)
Las Polski 2004
Literatura 1973-1992, 1996-1999
Literatura na ŒŚwiecie 1972-2012
Lud 1948-1951, 1954, 1956-1965, 1967-1969, 1974, 1978
Ładny Dom 2001–
Magazyn Literacki Książki 2005–
Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2006–
Marketing i Rynek 2001–
Miesięcznik Literacki 1967-1990 (do nr 3)
Młody Technik 1998-2012
Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1949-2011
Moda 1986-1997 (od 1992 zmiana tytułu na Moda Top)
Motyl Rogowski 2006-2013
Mówią Wieki 1961, 1964, 1966-1996
Murator 1992–
Muzyka 1985-1988
Nasz Dziennik 2013–
Nasz Głos 2003-2014
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Nasz Powiat 2007–
Nasz Rymanów 2000–
National Geographic Polska 2003–
National Geographic 2009–
Newsweek 2005-2011
Newsweek Polska 2002–
Nie 2011–
Niedziela (edycja: Przemyœśl) 2002–
Niepełnosprawnoœć i Rehabilitacja 2009–
Nieznany ŒŚwiat 1998–
Notes Wydawniczy 1993-2013
Nowa Fantastyka 1997–
Nowa Okolica Poetów 2002-2005 (nr 2-4), 2006, 2007 (nr 1-2), 2008 (nr 3)-2012
Nowe Książki 1961–
Nowe Państwo 2000-2008
Nowe Podkarpacie 1970–
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Nowe Życie Gospodarcze 1998-2012
Nowiny 1969, 1972–
Nowy Wyraz 1977 (nr 1, 3-7, 9-10), 1978 (nr 2-8, 10), 1979-1981 (nr 1-7)
Obiektyw Jasielski 1994 (nr 4, 6, 9, 11), 1995 (nr 5), 1996 (nr 10, 11), 1997 (nr 1-11, 13-20), 1998
Odra 1988-2014
Ogrody 2008-2012 (do nr 4)
Palestra 2005 (nr 11-12), 2006–
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1959, 1963, 1977
Pamiętnik Literacki 1988-2013
Pani 1996–
Państwo i Prawo 1988–
Parki Narodowe 1994-2000, 2002-2008
PC World 2007–
Personel i Zarządzanie 1998–
Piastun 2007-2011
Piłka Nożna 2004–
Pismo 1981 (nr 5-6), 1983 (nr 4-5, 7-12), 1984-1987 (nr 1-6, 10-12), 1988-1989
Pismo Białobrzeskie 1995-1996, 2000 (nr 2-9)-2005 (nr 2, 3, 5, 6)
Płaj Z. 5-10, 13-49
Płomyczek 1967-1979, 1981-1992, 1996 (nr 4-12), 1997-1999, 2009, 2010
Płomyk 1976-1991
Podkarpacki Informator Kulturalny Nr 1-27, 29-56, 58-65, 67-69, 71-76, 78–
Poezja 1967-1990 (do nr 6)
Polityka 1970–
Polityka Społeczna 1998–
Polonistyka 1976-2012
Poradnik Bibliotekarza 1949–
Poradnik Domowy 2002–
Poradnik Instytucji Kultury 2011–
Porady na Zdrowie 2007–
Poznaj Swój Kraj 1989–
Poznaj Świat 1994 (nr 1-3), 1995, 1996 (nr 1-11), 1997, 1998, 2000 (nr 1-8, 10-12), 2001 (nr 1-6, 10-12), 2002 (nr 1-6, 10), 2008 (nr 1, 2), 2009 (nr 1-9, 11, 12), 2010-2017
Praktyczny Elektronik 1994-2002
Press 2003–
Prządki. Miesięcznik Informacyjny Gminy Korczyna 2003–
Przegląd 2011–
Przegląd Biblioteczny 1957 (nr 2, 3), 1959, 1960, 1961 (nr 3, 4), 1962, 1963, 1965-1970, 1972–
Przegląd Geologiczny 2004-2011
Przegląd Historyczny 1957 (nr 1-3), 1961, 1962 (nr 1-2, 4), 1963 (nr 3-4), 1964-1970 (nr 1-3), 1971-1974 (nr 1-2, 4), 1975-1979 (nr 1-3), 1980, 1981 (nr 1-3), 1982-1991 (nr 1-2)
Przegląd Sportowy 2013–
Przekrój 2000-2013 (do nr 39)
Przemyski Przegląd Kulturalny 2006–
Przewodnik Literacki i Naukowy 1946 (nr 1-2), 1947 (nr 1), 1948 (nr 1), 1949 (nr 1-3)
Przyjaciółka 2005–
Przyroda Polska 1990–
Przystań 2004–
Rachunkowoœć 1999–
Radioelektronik 1984-2005
Region Jasielski 1997-1999 (do nr 5), 2000, 2001, 2002 (nr 3-6), 2003, 2004 (nr 1-4)
Res Publica 1988-2005
Rocznik Literacki 1956-1969, 1971, 1974, 1979
Roczniki Biblioteczne 1957, 1959, 1960, 1962, 1966, 1969, 1972-1979, 1981-1984
Ruch Teatralny 2004, 2005
Ryms. Kwartalnik o książkach dla dzieci i młodzieży 2010-2014
Rynek Turystyczny 2001 (od nr 13), 2002, 2005-2013
Rzeczpospolita 1998–
Samorząd Terytorialny 2005–
Skarby Podkarpacia 2006-2011
Skrzydlata Polska 1977-1991, 1994–
Studia Historyczne 1967-1970 (nr 1, 2, 4), 1971 (nr 2, 4), 1972-1977 (nr 1, 3), 1978-1982 (nr 1, 2), 1983-1993
Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Kroœśnie 1981-1984, 1990, 1997, 1998
Studia o Książce 1971, 1973, 1976-1984, 1986
Studia Regionalne i Lokalne 2007
Studium 2001 (nr 2, 3), 2002 (nr 2), 2003 (nr 3, 4), 2004 (nr 6), 2005 (nr 1-5), 2006 (nr 6),  2007 (nr 1-4)
Stygmat Odrzykoński Nr 70, 94, 99, 100, 101
Super Nowoœści 1997–
Szklane Zagłębie 1975 (nr 8, 10, 11), 1976 (nr 3, 4, 6, 8, 10, 20, 21), 1977 (nr 1-4, 7, 8, 15, 17-19, 21-23), 1978 (nr 2, 4), 1980 (nr 1-21, 23, 24), 1981 (nr 1, 2, 4, 6-10, 12-21), 1982 (nr 1-7, 9, 10, 12-16), 1983 (nr 1-21), 1984 (nr 1-5, 8-11, 13, 14, 16, 20-24), 1985 (nr 1-15, 17-24), 1986 (nr 1, 5-7, 15-24), 1987 (nr 1-15, 18-24), 1988 (nr 1-6, 10-22), 1989 (nr 1-20, 22, 23), 1990 (nr 1-5, 7-22)
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Szklany Expres 2002 (nr 4), 2003 (nr 2-4), 2004 (nr 1, 3), 2005 (nr 2, 3), 2006 (nr 1)
Świat Nauki 1997–
Teatr 1982-2002, 2009-2012
Teksty Drugie 1995 (nr 3-6), 1996, 1998-2001, 2012 (nr 1/2)
Time (w j. ang.) 2009–
Topos 2006 (nr 5), 2007–
Trybuna Gamratu 1975 (nr 10, 12-18), 1976 (nr 1-3, 5, 7-11, 14, 16), 1977 (nr 1-9, 11-23), 1978 (nr 1-14), 1979 (nr 2, 7-19, 21, 22, 24), 1980 (nr 1-10, 12-17, 19, 22)
Trybuna Leœnika 2004
Twoje Dziecko 2003-2017
Twój Styl 1993–
Twórczość 1968-2013
Tygodnik Krośnieński 1995, 1996 (nr 1), 1998 (nr 1, 6-13)
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Tygodnik Kulturalny 1967-1969, 1971-1985, 1987-1989
Tygodnik Powszechny 1991–
Tygodnik Solidarność 2004–
Urania. Postępy Astronomii 1993 (nr 4)-2003
Uroda 1993-1998
Uważam Rze 2016
VIP : Biznes & Styl : dwumiesięcznik podkarpacki 2010–
Viva 2014–
Voyage 2003 (od nr 2) – 2016 (do nr 4)
W Sieci  2017- (od nr 31 zmiana tytułu na Sieci)
Wiadomości Brzozowskie 1992 (nr 3-6, 11-13), 1993 (nr 1-3, 5-12), 1994, 1995 (nr 1-2, 4-12 + Numer Jubileuszowy), 1996 (nr 2-12), 1997, 1998
Widnokrąg 1967-1969, 1971-1974, 1983, 1984, 1986
Wiedza i Życie 1989–
Wiek Nafty 1992 (nr 3), 1993 (nr1), 1994 (nr 1, 2), 1995-2002, 2003 (nr 1, 3, 4), 2004-2008, 2009 (nr 1, 2, 4), 2010-2014 (do nr 3)–
Wiꟼ 1995-2012
Wprost 1995–
Wyspa 2010–
Wysokie Obcasy Extra 2012–
Zagadnienia Informacji Naukowej 2000–
Zdrowie 1994–
Ze Skarbca Kultury 1963 (z. 15), 1964 (z. 16), 1965 (z. 17), 1967 (z. 19), 1969 (z. 20), 1970 (z. 21), 1971 (z. 22), 1972 (z. 23), 1973 (z. 25), 1980 (z. 33), 1981 (z. 35), 1984 (z. 39, 40)
Zeszyty Literackie 1990–
Ziarno Gorczycy 2004–
Ziemia 1965, 1968, 1972, 1978, 1979, 1981
Ziemia Krośnieńska 1996 (nr 1, 2, 4-8)
Czytaj w Krośnieńskiej Bibliotece Cyfrowej
Znaki Czasu 2004-2007
Zwierciadło 1996–
Życie Literackie 1967, 1969-1986, 1988, 1989

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2023
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Początek strony