Historia Oddziału

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce.

Organizacja powstała w 1917 roku jako Związek Bibliotekarzy Polskich, w latach 1946–1953 działała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów. Od 1927 Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA).

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mieści się w Warszawie, natomiast struktura organizacyjna uwzględnia podział administracyjny kraju.

Więcej o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

Historia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie sięga drugiej połowy lat pięćdziesiątych.

9 marca 1957 r. odbyło się zebranie grupy bibliotekarzy zainteresowanych powołaniem Oddziału Stowarzyszenia przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie. W efekcie tej inicjatywy wybrano Zarząd, którego przewodniczącym został Józef Panek. Oddział liczył 10 członków.

W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzono 49 województw, w tym także województwo krośnieńskie ze stolicą w Krośnie. W strukturze Stowarzyszenia likwidacji uległ oddział, w którego miejsce w dniu 1 marca 1976 r. powołano okręg. Na przewodniczącą Zarządu wybrano Stanisławą Winch. Okręg liczył wówczas 119 członków.

Do ważniejszych wydarzeń tamtego okresu należy zaliczyć utworzenie 4 kół SBP przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krośnie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesku.

W kolejnych kadencjach funkcje przewodniczących Zarządu Okręgu SBP pełnili: Wanda Pietrzkiewicz (1985-1988), Agata Kozub (1988-1992), Wacław Kozdrój (1993-1997), Wanda Pietrzkiewicz-Belcik (1997-2001).

Na mocy Uchwały nr 11/2001 ZG SBP z dn. 30.11.2001 r. powołano 16 okręgów, działających na terenie 16 województw Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast 49 okręgów przekształcono w oddziały.

Funkcjonujący od 2001 roku na terenie powiatu krośnieńskiego Oddział SBP z siedzibą w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej skupia bibliotekarzy bibliotek publicznych.

Funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału SBP z siedzibą w Krośnie objął w 2001 roku Marek Bobusia i pełnił ją przez 3 kolejne kadencje do roku 2013.

W dniu 8 lutego 2013 roku w trakcie Zjazdu Oddziałowego dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2013-2017. Na przewodniczącą wybrano Grażynę Ziembickę, funkcję skarbnika objęła Elżbieta Koś, natomiast sekretarza Monika Machowicz.

8 maja 2017 roku na Zjeździe Oddziału wybrano władze Stowarzyszenia na lata 2017-2021. Grażynę Ziembicką, Elżbietę Koś i Monikę Machowicz wybrano ponownie na pełnione w poprzedniej kadencji funkcje.

W 2003 r. Zarząd Oddziału SBP w Krośnie wystąpił do Zarządu Głównego SBP o przyznanie dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Medalu „Bibliotheca Magna - Perennisque”. Doceniając działalność i osiągnięcia Biblioteki, Zarząd Główny przyznał to wyróżnienie, którym poszczycić się może się niewiele bibliotek w Polsce.

Krośnieński Oddział SBP włącza się do organizacji konferencji i seminariów związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową. W ostatnich latach odbyły się m.in.:

 • Konferencja pod nazwą: „Biblioteki publiczne a społeczność lokalna - wyzwania na dziś i jutro” (17 marca 2005 r.);
 • Seminarium dla bibliotekarzy powiatu krośnieńskiego i spotkanie z Janem Wołoszem - ówczesnym przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełnomocnikiem dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, redaktorem naczelnym miesięcznika „Bibliotekarz” (2 grudnia 2005 r.);
 • Spotkanie z dr. Henrykiem Hollendrem na temat zawodu infobrokera oraz metod poszukiwania i udzielanie informacji w oparciu o komputerowe bazy danych (3 maja 2007 r.);
 • Wykład dra Grzegorza Leszczyńskiego na temat najnowszej prozy dla młodzieży „Kłopotliwy nastolatek szuka książek” (11 maja 2009 r.);
 • Wykład dr Bożeny Jaskowskiej - Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Social media marketing w bibliotece dziś i jutro” (8 maja 2012 r.);
 • Wykład dr Alicji Ungeheuer-Gołąb „Praca z utworem literackim dla dzieci w bibliotece” (7 maja 2013 r.);
 • Wykład Wojciecha Kowalewskiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie „Jak „złowić” czytelnika w sieci?” (13 maja 2014 r.);
 • Wykład dr Justyny Jasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego - „Biblioteka przyjazna młodzieży” (11 maja 2015 r.);
 • Prezentacja Olgi Nowickiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie - „Opowiem Wam historię …są miejsca i ludzie o których się nie zapomina” (9 maja 2016 r.);
 • Wykład Agaty Warywody z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie -„Poszukuj, twórz, dziel się! - 10 internetowych narzędzi przydatnych w pracy bibliotekarza” (8 maja 2017 r.

Zarząd Oddziału w Krośnie jest także współorganizatorem kolejnych edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego oraz fundatorem nagrody specjalnej.

Obchodzony corocznie 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to okazja do spotkań członków Stowarzyszenia, podsumowań i oceny zawodowych dokonań. Jest to również okazja do organizowania wycieczek integracyjnych.

Dotychczas odwiedziliśmy:

 • Łańcut – kompleks pałacowo-parkowy (14 maja 2012 r.);
 • Krasiczyn, arboretum w Bolestraszycach (22 maja 2003 r.);
 • Czorsztyn i Nidzicę (12 maja 2004 r.);
 • Krynicę i Muszynę (8 maja 2005 r.);
 • Zakopane (19 maja 2006 r.);
 • Bieszczady (25 maja 2007 r.);
 • Budapeszt (7-8 czerwca 2009 r.);
 • Paryż (29 kwietnia 4 maja 2010 r);
 • Bratysławę i Wiedeń (27-29 maja 2011 r.);
 • Chorwację (18-23 maja 2012 r.);
 • Pragę i Drezno ( 7-9 czerwca 2013 r.);
 • Sandomierz i Baranów Sandomierski (23 maja 2014 r.);
 • Nałęczów i Kazimierz n/Wisłą (29 maja 2015 r.);
 • Wieliczkę - Kopalnię Soli i Kraków (20 maja 2016 r.);
 • Bardejów i Koszyce (26 maja 2017 r.);
 • Ojcowski Park Narodowy (30 maja 2018 r.).

Zarząd Oddziału jest również organiztorem wyjazdów na Targi Książki.

Od 2011 roku Zarząd Oddziału występuje o dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Krosno na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna z zakresu kultury. Dofinansowanie i realizowane projekty przedstawiają się następująco:

 • 2011 r. - 3 900,00 PLN, 2 projekty;
 • 2012 r. - 5 000,00 PLN, 3 projskty;
 • 2013 r. - 9 000,00 PLN, 4 projekty;
 • 2014 r. - 11 500,00 PLN, 4 projekty;
 • 2015 r. - 11 500,00 PLN, 4 projekty;
 • 2016 r. - 11 500,00 PLN, 5 projektów;
 • 2017 r. - 10 500,00 PLN, 4 projekty.

Zarząd Oddziału SBP w Krośnie występował kilkakrotnie z wnioskami o odznaczenia dla członków i pracowników. Przyznano:

 • Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis” - 1 osoba,
 • Odznaki Honorowe „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” - 3 osoby,
 • Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego - 1 osoba,
 • Odznakę Honorową SBP - 2 osoby,
 • Medal SBP „W Dowód Uznania” - 5 osób.

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2018 15:08

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony