Ważniejsze wydarzenia w historii Biblioteki

1947 Powołanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krośnie
1948 Oficjalne otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej
1949 Oddanie do użytku mieszkańców Krosna Miejskiej Biblioteki Publicznej
1954 Połączenie Powiatowej z Miejską Biblioteką Publiczną
1955 Uruchomienie Filii nr 1 w Polance (obecnie przy ul. Decowskiego 42)
1962 Utworzenie Oddziału dla Dzieci
1965 Oddanie do użytku mieszkańców dzielnicy Suchodół Filii nr 2 (obecnie przy ul. Grunwaldzkiej 2)
1971 Otwarcie Filii nr 4 (obecnie przy ul. Krakowskiej 124)
1972 Przeniesienie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z lokalu przy ul. Staszica 1 do budynku przy ul. Wielkiego Proletariatu 6
1974 Otwarcie Filii nr 5 (obecnie przy ul. Kopernika 17)
1975 Przekształcenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
1978 Utworzenie Działu Informacyjno-Bibliograficznego - rozszerzenie zakresu usług i wprowadzenie nowych form pracy kulturalno-oświatowej
1983 Przejęcie dwu bibliotek zakładowych i utworzenie Filii nr 3 w budynku „Krosnolnu” i Filii nr 7 w Turaszówce (przy ul. Rzeszowskiej 1)
1985 Uruchomienie Bibliobusu - biblioteki objazdowej (funkcjonował do 1991 roku)
1987 Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku czytelników nowej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 41
1988 Otwarcie Działu Zbiorów Specjalnych (obecnie część Filii nr 6 - Centrum Multimedialnego)
1988 Uruchomienie Filii nr 8 dla dzieci i młodzieży przy ul. Mickiewicza 15 (obecnie Oddział dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 41)
1995 Rozpoczęcie komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
1996 Organizacja międzynarodowej konferencji „Biblioteki publiczne Euroregionu Karpackiego w okresie przemian ustrojowych”
1997 Przeniesienie Filii nr 3 z budynku „Krosnolnu” do obiektu przy ul. Kisielewskiego 15
1997 Obchody jubileuszu 50-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie i bibliotekarstwa publicznego w Krośnieńskiem
1997 Wydanie pierwszego numeru „Krośnieńskich Zeszytów Bibliotecznych”
1999 Zmiana organizatora, statutu i nazwy Biblioteki w związku z reformą administracyjną Państwa - przekształcenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnieńską Bibliotekę Publiczną
2000 Uruchomienie komputerowego systemu obsługi czytelników w Wypożyczalni Głównej
2001 Udostępnienie 3 stanowisk komputerowych w Czytelni Głównej do korzystania z Internetu
2003 Powierzenie Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej pełnienia zadań biblioteki powiatowej
2003 Pozyskanie 388 m kw. dodatkowej powierzchni w Bibliotece Głównej do prowadzenia działalności bibliotecznej
2004 Uroczyste otwarcie Czytelni Głównej, Działu Informacyjno-Regionalnego i Saloniku Artystycznego w wyremontowanych pomieszczeniach na II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 41
2004 Inauguracja działalności Czytelni Internetowej oraz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci po przeniesieniu z lokalu przy ul. Mickiewicza 15
2005 Instalacja programu SOWA w technologii klient/serwer; opublikowanie katalogu zbiorów Biblioteki w Internecie
2006 Prezentacja Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, opatrzona komentarzem dyrektor Teresy Leśniak, w Sali Malachitowej Biblioteki Narodowej w Warszawie
2006 Podpisanie deklaracji współpracy między Krośnieńską Biblioteką Publiczna a Biblioteką w Nyiregyhaza (Węgry) podczas międzynarodowej konferencji „Związki regionalne - współpraca europejska” w Nyiregyhaza
2006 Międzynarodowa konferencja „Animacja czytelnicza w bibliotekach dziecięcych w Euroregionie Karpackim - perspektywy współpracy” w Czytelni Głównej Biblioteki
2006 Wystawa fotografii „Nadzieja Wolności 1956 - Węgierska Rewolucja” w Saloniku Artystycznym Biblioteki; w wernisażu uczestniczył m.in. Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie
2006 Seminarium „Sukces rynkowy w działalności społeczno-kulturalnej” w Czytelni Głownej Biblioteki, zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną i Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
2007 Obchody jubileuszu 60-lecia Biblioteki Publicznej w Krośnie
2008 Organizacja międzynarodowej konferencji "Literatura ponad granicami"
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 6 - Centrum Multimedialnego Biblioteki przy ul. Ordynackiej 8
2009 Powstanie Krośnieńskiej Bazy Informacji Regionalnej (http://www.kbir.krosno.pl) i Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.kbc.krosno.pl)
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 2 po generalnym remoncie
2009 Uroczyste otwarcie Filii nr 3 po przeniesieniu z ul. Kisielewskiego 15 w nowej lokalizacji przy ul. Witosa 1e
2009 Modernizacja Filii nr 7
Początek strony