Biblioteka w mediach

Ustanowienie i długoterminowe utrzymywanie wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy Krośnieńską Biblioteką Publiczną a jej otoczeniem jest strategiczną funkcją zarządzania instytucją. Jej celem jest m.in sprawna i efektywna wymiana informacji zarówno wewnątrz Biblioteki, jak i komunikacja z różnymi grupami (czytelnicy, społeczność lokalna, władze) w jej otoczeniu. Jednym ze środków, zapewniających osiąganie tego celu, jest upowszechnianie informacji o Bibliotece i jej działalności.

Do końca 2017 roku w bazie Bibliografia Regionalna zarejestrowano 1.691 publikacji dotyczących różnych aspektów funkcjonowania Biblioteki. Poniższe zestawienie obejmuje rekordy wybrane z tego zbioru.

 1. Reportaż sposobem na młodych / Małgorzata Jasiewicz, Monika Machowicz // Biblioteka Publiczna. – 2018, nr 10, s. 24-27
 2. Hello! - mówi Miś Paddington, czyli zajęcia w bibliotece po angielsku / Małgorzata Jasiewicz // Biblioteka Publiczna. – 2018, nr 7/8, s. 37-40
 3. Nowe media, nowe technologie w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki / Monika Machowicz // Bibliotekarz. – 2018, nr 3, s. 33-34
 4. Krośnieńska Biblioteka Publiczna : 70 lat od powstania... / Monika Machowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 2, s. 25-27
 5. Krośnieńscy mistrzowie ortografii / Monika Machowicz // Biblioteka Publiczna. – 2017, nr 4/5, s. 48-49
 6. Skąd się biorą dzieci w bibliotece? : o promocji czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej / Teresa Leśniak // Bibliotekarz. – 2016, nr 10, s. 14-17
 7. Bibliotekarze na Festiwalu Conrada / Monika Machowicz // Bibliotekarz. – 2016, nr 2, s. 27-28
 8. Promocja czyli po co to wszystko robimy? [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2015, nr 7/8, s. 10-13
  Tryb dostępu: http://kbc.krosno.pl/publication/4596
 9. Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła [Dokument elektroniczny] / Teresa Leśniak. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2015, nr 7/8, s. 25-27
  Tryb dostępu: http://kbc.krosno.pl/publication/4595
 10. Biblioteki publiczne organizatorami lokalnych Kongresów Obywatelskich [Dokument elektroniczny] / Teresa Leśniak. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2015, nr 3, s. 20
  Tryb dostępu: http://kbc.krosno.pl/publication/5039
 11. Jak to robią w Krośnie i we Lwowie : o działaniach promujących region w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej / Monika Machowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 1, s. 15-16
 12. Przestrzeń, za którą się tęskni [Dokument elektroniczny] / Marta Minorowicz. – Dane tekstowe // Inwestujemy w rozwój : biuletyn informacyjny RPO WP. – Nr 1 (2014), s. 16-17
  Tryb dostępu: http://www.rpo.podkarpackie.pl/pliki/file/Promocja/biuletyny_inwestujemy_w/2014_1_biuletyn_1 maja.pdf
 13. Bibliotekarze na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu / Teresa Leśniak // Bibliotekarz. - 2014, nr 1, s. 51
 14. Edukacja literacka dzieci i młodzieży / Teresa Leśniak // Bibliotekarz. - 2014, nr 2, s. 28-29
 15. Tradycja w dialogu z nowymi wyzwaniami / Teresa Leśniak // Bibliotekarz. - 2013, nr 12, s. 9-12
 16. Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej [Dokument elektroniczny] / Teresa Leśniak. – Dane tekstowe // MISTiA na Szlaku. – 2013, nr 1A, s. 5
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=3142
 17. Krośnieńska Biblioteka Publiczna 13 lat po reformie... [Dokument elektroniczny] / Teresa Leśniak. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2012, nr 3, s. 15-21
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=2603
 18. Miłosz - poeta wciąż odkrywany : krośnieński oddział SBP w Roku Miłosza [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 2, s. 31
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=2602
 19. [Promocja literatury najnowszej w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej] [Dokument elektroniczny] /Teresa Leśniak, Monika Machowicz ; rozm. Renata Machnik. – Dane dźwiękowe. – Rzeszów : Polskie Radio, cop. 2011. – (Okolice Kultury).
  Tryb dostępu: http://www.kbp.krosno.pl/images/stories/audio/pr-rzeszow-2011-01-07.mp3
 20. Krośnieńskie standardy [Dokument elektroniczny] / Jan Wołosz. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2011, nr 1, s. 29-30
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1479
 21. Święto książki w Bibliotece Narodowej [Dokument elektroniczny] / (J.Ch.). – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 6, s. 24-[25]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1492
 22. Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 3, s. 28-29
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1494
 23. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w wirtualnej przestrzeni! [Dokument elektoniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 2, s. 31-[32]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1491
 24. Nagrody Tygodnia Bibliotek 2009 [Dokument elektroniczny]. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 44
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1493
 25. Krośnieńska Biblioteka na rzecz osób z dysfunkcją wzroku [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2009, nr 5, s. 28-[29]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1489
 26. Powstanie Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa [Dokument elektroniczny]. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2009, nr 5, s. 36
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1518
 27. Polsko-ukraińska konferencja w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 20-21
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1490
 28. Laureatki konkursu Polskiej Izby Książki na najbardziej aktywną bibliotekę // Bibliotekarz. – 2008, nr 6, s. 35
 29. Laureaci konkursu PIK na najbardziej aktywną bibliotekę i księgarnię w 2007 roku // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 6, s. 38
 30. Inspiracje literackie - krośnieńskie spotkania z literaturą współczesną : promocja literatury najnowszej w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 3, s. 29-30
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1480
 31. Magiczne podróże po literaturze [Dokument elektroniczny] / Monika Machowicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 3, dod. Świat książki dziecięcej, s. [7-8]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1677
 32. Konferencja „Biblioteki publiczne - współpraca w euroregionach w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa” [Dokument elektroniczny] / Petr Žak. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2008, nr 2, s. 19-21
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1674
 33. Krośnieńska Biblioteka Publiczna jako lider promocji czytelnictwa w południowo-wschodniej Polsce / Witold Król. – Dane tekstowe // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – Nr 4(2008) = 95
  Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/95/a.php?krol
 34. Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego / Teresa Leśniak // Biblioteczna Planeta. – 2008, nr 2, s. 12-14
 35. Krośnieńska Biblioteka Publiczna obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia [Dokument elektroniczny]. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 5, s. [39]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1676
 36. Jubileusz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej [Dokument elektroniczny] / Jan Wołosz. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2007, nr 6, s. 22-[24]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1675
 37. Współpraca Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej z bibliotekami publicznymi Euroregionu Karpackiego [Dokument elektroniczny] / Teresa Leśniak. – Dane tekstowe // Bibliotekarz. – 2006, nr 3, s. 17-19
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1668
 38. Krośnieńska Biblioteka Publiczna i jej książki, „które pomagają żyć” [Dokument elektroniczny] / Danuta Grzybek. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 12, s. 12-14
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1669
 39. Euroregion Karpacki i biblioteki [Dokument elektroniczny] / Oskar Czarnik. – Dane tekstowe // Nowe Książki. – 2005, nr 1, s. 80
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1667
 40. Biblioteki w Euroregionie Karpackim [Dokument elektroniczny] / Angelika Matusiewicz. – Dane tekstowe // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 17-[19]
  Tryb dostępu: http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmetadata?id=1668

Poprawiono: piątek, 09, listopad 2018 13:02

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony