IX Kongres Obywatelski - Warszawa, 25 października 2014

„Najważniejszym warunkiem narodowego sukcesu w przyszłości jest zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków. To wyzwanie przed którym stoi każdy z nas i my wszyscy jako społeczeństwo.”

Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła? to temat przewodni IX Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 25 października 2014 r. w Politechnice Warszawskiej i zgromadził ok. tysiąca osób z ponad 200 miejscowości w Polsce oraz Polaków z różnych części świata. Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich, Prezes Zarządu IBnGR - dr Jan Szomburg powiedział:

„Spotykamy się tutaj, by podzielić się ze sobą wyobrażeniami przyszłości - wynikającymi z nowych pragnień, oczekiwań i potrzeb. Będziemy wspólnie odpowiadać na pytanie o to, jak powinna wyglądać Polska jutra, byśmy mogli rozwinąć skrzydła.

Nie chodzi nam jednak wyłącznie o wspólną refleksję i debatę, ale również o wymianę dobrej energii i wzajemnym wspieraniu się w działaniach na rzecz lepszego życia w naszym kraju. Zmieniając na lepsze siebie i swoje środowisko, zmieniamy cała Polskę.

Po 25 latach warto, abyśmy stanęli razem przed lustrem i przyjrzeli się sobie. Zastanówmy się, jacy byliśmy, jacy jesteśmy, a jacy chcielibyśmy być? Z czego możemy być dumni, a nad czym powinniśmy pracować?”

Kongres Obywatelski zgromadził znanych i cenionych przedstawicieli polityki, biznesu, kultury, edukacji I Polonii, którzy uczestniczyli w następujących sesjach tematycznych:

  1. Narodowy coaching w edukacji, kulturze i biznesie - jak rozwinąć nasze skrzydła?
  2. Jak budować pomosty pomiędzy Polakami?
  3. Rola polskich czempionów w pobudzaniu innowacyjności i ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw.
  4. Umiędzynarodowienie uczelni - jak to zrobić dobrze?
  5. Jaki rozwój polskich miast - czas na nową doktrynę?
  6. System sprawiedliwości dla obywateli - Jak to zrobić?
  7. Jak włączyć emigrację do rozwoju Polski? - Debata okrągłego stołu.

Uczestniczyłam w sesji nt. Narodowy coaching w edukacji, kulturze i biznesie - jak rozwinąć nasze skrzydła? Ta debata poświęcona była postawom i umiejętnościom potrzebnym Polakom, aby odnieść indywidualny i zbiorowy sukces w XXI wieku.

Szczegółowe informacje o tematach poruszonych podczas IX Kongresu Obywatelskiego dostępne są na na stronie Kongresu.

Aby budować społeczeństwo podmiotowe, mające ambicje kreowania rzeczywistości, sami musimy stać się dojrzali i świadomi siebie. Potrzebne są nam m.in. takie kompetencje jak samoświadomość swoich talentów oraz pasji, empatia, gotowość do działania na rzecz szerszej wspólnoty czy akceptacja porażki i umiejętność uczenia się na swoich błędach.

Musimy wreszcie zacząć myśleć o własnych kompetencjach nie tylko w kategoriach sukcesu zawodowego (materialnego), ale także -wszechstronnego rozwoju osobowego i społecznego. Jest to proces trwający całe życie - od wychowania w sprzyjającej rozwijaniu talentów rodzinie, poprzez efektywną naukę w otwartej na różnorodność szkole, po pracę w dających poczucie stabilności kulturach organizacyjnych. Ważną rolę w zdobywaniu tych kompetencji pełnią liderzy - zmieniający rzeczywistość na lepsze i wyznaczający kierunek wspólnego działania.

Sesja 1. była podstawą panelu warsztatowego dla organizatorów debat lokalnych, które odbędą się w marcu przyszłego roku, głównie w bibliotekach na terenie całego kraju. Inicjatorem debat lokalnych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dyskusje prowadzone będą w tym samym czasie w różnych przestrzeniach środowiskowych, a ich głównym celem będzie zastanowienie się, jakie są nasze mocne i słabe strony jako społeczeństwa oraz jakie postawy i kompetencje są kluczowe do osiągnięcia sukcesu indywidualnego, a także sukcesu w wymiarze lokalnym oraz ogólnonarodowym. Grupy debatujących odzwierciedlać będą różne poglądy i punkty widzenia, reprezentować będą różne zawody, rożny wiek i różne wykształcenie. Ważny będzie też udział osób cieszących się szacunkiem i uznaniem w społecznościach lokalnych.

Organizatorzy debat lokalnych otrzymali pismo adresowane do prezydentów miast, burmistrzów miast i gmin, wójtów gmin, w którym zachęca się do „wspierania biblioteki oraz do aktywnego udziału w tej wyjątkowej inicjatywie, dzięki której przedstawiciele kierowanej przez Państwa gminy / miasta włączą się w proces formułowania wniosków ważnych z punktu widzenia rozwoju całego kraju”.

Poprawiono: sobota, 15, listopad 2014 12:41

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony