Ptaki Beskidu Niskiego

W Beskidzie Niskim występują cenne gatunki ptaków, dlatego obszar ten należy objąć szczególną ochroną (...) - mówił w czasie prelekcji Marian Stój, dr nauk biologicznych.

Spotkanie z Marianem Stójem odbyło się 6 lutego 2007 r. w Saloniku Artystycznym Biblioteki. Zorganizowane zostało przez Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Krośnie.

Marian Stój - specjalista ornitolog, miłośnik ptaków i obrońca przyrody - opracował m.in. materiały na temat ptaków do dokumentacji przyrodniczej projektowanego Magurskiego Parku Narodowego. Wykonał też badania awifauny do planów ochrony Popradzkiego Parku Krajoznawczego w Beskidzie Sądeckim, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Był organizatorem i opiekunem obozów ornitologicznych dla młodzieży na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Przygotowywał też młodzież jasielskiego liceum do uczestnictwa w olimpiadach biologicznych i ekologicznych.

Swoje artykuły naukowe i popularnonaukowe publikował w prasie regionalnej i specjalistycznych czasopismach, m.in. w „Notatkach Ornitologicznych”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „Przyrodzie Polskiej”.

W latach 2000-2002 pracował na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W 2002 roku wydał książkę „Ptaki Jasła”. Brał też aktywny udział w pracach Komitetu Ochrony Orłów w Regionie Polski Południowo-Wschodniej. Rozpracował aktualny stan populacji orła przedniego i orlika krzykliwego w polskiej części Karpat.

W czasie wykładu w Bibliotece Marian Stój mówił o ptakach występujących na terenie Beskidu Niskiego. Przedstawił gatunki najczęściej się pojawiające (zięba) oraz zanikające (wrona, gawron, kawka).

Szczególną uwagę zwrócił na ptaki chronione, np. na bociana czarnego występującego w dolinach Jasiołki i Wisłoki, budującego gniazda przeważnie na bukach.

Badacz mówił też o objętym ochroną orliku krzykliwym, który poluje na otwartych przestrzeniach, a gnieździ się w lasach. U młodych orlików często występuje tzw. kainizm - starszy osobnik zabija młodszego. W Beskidzie Niskim występuje od 180 do 200 par tego gatunku.

Teren Beskidu zamieszkuje też zagrożony wyginięciem i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt„ orzeł przedni (6 par) oraz objęty ścisłą ochroną gatunkową puszczyk uralski (200-300 par).

W Beskidzie Niskim występują też inne gatunki ptaków: bogatka, kos, skowronek, drozd, kukułka, gołąb grzywacz.

Beskid Niski jest więc bardzo bogaty pod względem ornitologicznym. Trzynaście gatunków ptaków występujących w Beskidzie kwalifikuje ten obszar jako ostoję ptaków o randze europejskiej.

 

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Początek strony