Ósmy tom studiów z dziejów Krosna i regionu

22 września 2018 roku w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbyła się prezentacja VIII tomu w serii Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, wydanegoprzez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – w roku jubileuszu 60-lecia działalności organizacji.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna, Bronisław Baran, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Zbigniew Kubit, Przewodniczący Rady Miasta Krosna, a także autorzy artykułów zamieszczonych w tomie oraz liczna grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Spotkanie prowadził dr Tadeusz Łopatkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, który podziękował autorom artykułów i komitetowi redakcyjnemu za społeczną pracę i trud włożony w opublikowanie VIII tomu, natomiast władzom samorządowym Krosna, a szczególnie prezydentowi Piotrowi Przytockiemu – za finansowe wsparcie wydawnictwa. Tadeusz Łopatkiewicz omówił też zawartość jubileuszowego tomu.

Wydawnictwo ukazało się pod redakcją naukową prof. dra hab. Franciszka Leśniaka i dra Tadeusza Łopatkiewicza. Recenzowane jest przez prof. dra hab. Zdzisława Nogę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizacją wydawniczą zajęło się krośnieńskie Wydawnictwo RUTHENUS Rafała Barskiego. Skład typograficzny wykonała Katarzyna Chochołek, a obwolutę zaprojektowała Ewa Cisowska. W tomie zamieszczono 13 tekstów. Charakter jubileuszowy podkreślają dwa pierwsze artykuły: Franciszka Krausa – 22 lata działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej oraz dra Tadeusza Łopatkiewicza – „Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu”. Od monografii regionalnej do naukowego wydawnictwa ciągłego. W dziale Artykuły i rozprawy znalazły się prace z zakresu archeologii, historii, historii sztuki i literatury – ośmiu autorów: Tomasza Leszczyńskiego – Pierzeja zachodnia krośnieńskiego Rynku w świetle badań archeologicznych, prof. dra hab. Franciszka Leśniaka – Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku. Krościenko Niżne, Suchodół, Głowienka, Szczepańcowa, dra Piotra Łopatkiewicza – Z dziejów architektonicznego założenia jezuickiego w Krośnie, Daniela Krzysztofa Nowaka – Krosno oraz Białobrzegi, Krościenko Niżne, Polanka, Suchodół i Turaszówka z lat 1785-1789 w świetle Metryki Józefińskiej, Tomasza Machowskiego – Powstanie, funkcjonowanie i rozbudowa kolei w Krośnie w okresie autonomii galicyjskiej, Zdzisława Łopatkiewicza – O listach Marii Konopnickiej w kontekście rękopisów odnalezionych, Janusza Kubita – „Listopad 1918 na Podkarpaciu”. Wyprawa Grupy podpułkownika Józefa Swobody z Krosna na odsiecz Lwowa oraz Stanisława Fryca – Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939. W dziale Biografie umieszczono dwa artykuły poświęcone wybitnym działaczom Stowarzyszenia, znalazły się tam teksty: dra inż. Stanisława Szafrana – Profesor Artur Bęben – uczony, nauczyciel, wychowawca, piewca tradycji górniczych i miłośnik ziemi rodzinnej oraz Leszka Kaliksta Krupskiego – Józef Szmyd (1907-1963), miłośnik regionalnej twórczości ludowej w muzyce, pieśni i tańcu w Krośnieńskiem, zaangażowany w życie kraju żołnierz i wzorowy wychowawca młodego pokolenia. Studia krośnieńskie zamyka recenzja Kazimierza Wojewody – „Przeciw amnezji”. O książkach wspomnieniowych Kazimierza Buczka. Artykuły archiwalne autorów nieżyjących: Franciszka Krausa i Leszka Kaliksta Krupskiego opracowali i do druku przygotowali: dr Tadeusz Łopatkiewicz (tekst dotyczący 22 lat działalności Stowarzyszenia) oraz Andrzej Kosiek (tekst poświęcony Józefowi Szmydowi). Do publikacji dołączono indeksy: geograficzny i osobowy oraz spis ilustracji.

Obecni na spotkaniu autorzy opublikowanych prac – dr Tadeusz Łopatkiewicz, Tomasz Leszczyński, dr Piotr Łopatkiewicz, Daniel Krzysztof Nowak, Zdzisław Łopatkiewicz, Janusz Kubit, dr inż. Stanisław Szafran i Kazimierz Wojewoda – krótko omówili zawartość merytoryczną swoich artykułów, mówili także o motywacjach, które skłoniły ich do prowadzenia badań naukowych i do napisania tekstów. Zachęcali też do zakupu jubileuszowego tomu Studiów krośnieńskich i do szczegółowego zapoznania się z problematyką prezentowanych tam artykułów.

W ramach obchodów 60-lecia działalności, Stowarzyszenie zorganizowało w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej wystawę pokazującą dorobek naukowy i wydawniczy członków organizacji „Publikacje książkowe autorstwa członków SMZK”. Wystawa czynna będzie w Saloniku Artystycznym KBP do 28 września br.

Poprawiono: poniedziałek, 24, wrzesień 2018 10:45

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony