Książki bez słów

„Książki obrazkowe są dla dzieci, które poznają pierwsze słowa.” „Treść przekazywana jest za pomocą tekstu, a ilustracje są tylko jego uzupełnieniem, dodatkiem.” To stereotypowe myślenie o książkach obrazowych powinno zostać zmienione, a bibliotekarze mogą odegrać olbrzymią rolę w pokazaniu czytelnikom potencjału, jaki kryją w sobie coraz popularniejsze na polskim rynku wydawniczym picturebooki.

Wzmocnieniu kompetencji bibliotekarzy w tym zakresie służyły warsztaty pod hasłem „Książki bez słów – wykorzystanie picturebooków w edukacji czytelniczej” zorganizowane 7 września 2018 r. przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną. Przeprowadziła je Anna Mrozińska-Szmajda, polonistka, animatorka kultury, promotorka działań skupionych wokół książek dla dzieci.

Bibliotekarze podczas szkolenia mieli możliwość poznania historii książki obrazowej (której początek wiąże się z wydaniem w 1963 r. książki Maurice’a Sendaka „Tam, gdzie żyją dzikie stwory”) oraz obejrzenia książek, które są doskonałymi przykładami tego, czym jest książka obrazowa. Ponieważ, wbrew stereotypom, to nie książka w której ilustracje dominują nad tekstem albo go zastępują, ale taka publikacja, w której tekst i obraz są autonomiczne a ich zestawienie wnosi nową wartość.

Uczestnicy warsztatów usłyszeli wiele nazwisk autorów i tytułów książek, po które mogą sięgnąć, planując zajęcia z wykorzystaniem picturebooków (m.in. K. Pacovskiej, J. Concejo, G. Dahle, W. Erlbrucha). W tym gronie autorów szczególne miejsce zajmuje Iwona Chmielewska, a jej książki (np. „Cztery puste miski”, „Kłopot”, „O tych, którzy się rozwijali”) posłużyły jako inspiracja zajęć praktycznych. Bowiem – jak mówiła Anna Mrozińska-Szmajda – jeżeli dana książka nie budzi w odbiorcy żadnych emocji i nie zachęca go do działania, to nie spełnia fundamentalnej roli picturebooka.

Jak więc pracować z książką obrazową? Jak przygotować otoczenie? Jakie pytania zadawać odbiorcy? Jak powiązać ze sobą poszczególne tematy? Uczestnicy zajęć rozwijali te tematy wykonując szereg zajęć praktycznych, począwszy od zabaw ruchowych, poprzez próby szacowania, ile to jest metr (w związku z picturebookiem „W naszym domu jest” I. M. Martins i M. Matoso) aż po wykonywanie grafik inspirowanych sztuką współczesną i tworzenie wierszy z wycinków z nagłówków prasowych.

Podczas warsztatów okazało się, że praca z książką obrazową jest bardzo inspirująca, rozwija kreatywność, ale również skłania do poszukiwań odpowiedzi na pytania fundamentalne. Dlatego odbiorcami picturebooków mogą być również dorośli.

Anna Mrozińska-Szmajda podkreślała, że książka obrazowa skłania do dialogu (obrazu z tekstem, czytelnika z książką, dorosłego z dzieckiem), uczy krytycznego czytania, buduje świadomość obrazu i jego znaczeń, wzbogaca słownictwo, skłania do gier językowych i wzmacnia przyjemność obcowania z tekstem kultury. Walory picturebooka trudno więc przecenić a jego wykorzystanie w pracy z najmłodszymi niewątpliwie będzie pozytywnie wpływać na promocję książek i czytelnictwa.

Warsztaty, w których wzięli udział bibliotekarze z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz z bibliotek powiatu krośnieńskiego, odbyły się w ramach projektu „Biblioteka – przestrzeń działań twórczych!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”.

Poprawiono: wtorek, 11, wrzesień 2018 12:42