Z zakrzaczonego brzegu Wisłoka (…) nurkuje z trzaskiem krzyżówka. Krośnieńscy Mistrzowie Ortografii 2018!

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r., w Czytelni Głównej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, ponad 110 osóbz Krosna i powiatu krośnieńskiego próbowało bezbłędnie napisać dyktando, walcząc o tytuł „Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2018”.

Była to siódma edycja konkursu, od początku wpisanaw program Dni Krosna, dlatego treść dyktand jak co roku związana jest z historią, zabytkami i przyrodą miasta oraz regionu. Autorem tekstów jest poeta i prozaik – Jan Tulik.

Odwiedzajmy nasze rzeki, rzeczułki i strugi. Lubatówkę i Wisłok także uhonorujmy. Widać je przepysznie z farnej wieży. Nurza się w ich wodach strzebla potokowa i jazgarz. Miseczki muszli na mulistej plaży to nie chałupki małży, lecz chatki szczeżui. Z zatoczki wysnuwa się zaskroniec, choć trafia się tu i żmija. Każda żmija tylko z pozoru jest ohydna – to początek tekstu, który pisali uczniowie szkół podstawowych kl. VI i VII i gimnazjów.

 

Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli próbowali poprawnie napisać tekst, którego początek brzmiał: Trzeba wyznać by z przekonaniem, że Krosno stanowi niekwestionowane centrum. Orzeczono, że to parva Cracovia – mały Kraków. Takim przymiotem chrzczono zacne grody, jak chociażby pobliski Biecz z wieżą katów. Włócząc się z Beskidu Niskiego ku Krosnu, natrafiamy na Piotrusia. Z jego szczytu na horyzoncie dostrzega się Cergowską Górę, a stamtąd pasmo bursztynowego szlaku. Tędy płynęły strugi węgrzyna aż do morza, skąd spławiano na południe złoto z żywicy (…).

 

Organizowany od siedmiu lat konkurs ma głównie na celu popularyzację zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, ale przede wszystkim ma być formą zabawy z ortografią.

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu na krośnieńskim rynku 10 czerwca 2018 r. wręczyli Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Wiceprezydent Bronisław Baran i Dyrektor KBP Bogusława Bęben.

 

Mistrzowie Ortografii 2018 wyłonieni zostali w czterech grupach wiekowych.

W kategorii uczniowie szkoły podstawowej (kl. VI-VII) tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2018” otrzymała Julianna Klocek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie, natomiast wyróżnienia zdobyły: Kamila Jaworska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Krośnie i Emma Lipka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie.

W kategorii gimnazja „Mistrzem Ortografii” została Samanta Wójcik z gimnazjum w Szkole Podstawowej w Jedliczu, natomiast wyróżnienia otrzymały: Julia Hanus z gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie oraz Małgorzata Mróz z Gimnazjum nr 4 w Krośnie.

W kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i osoby urodzone po 1 stycznia 1994 r. tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2018” zdobyła Karolina Kościółek z II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, a wyróżnienia – Michał Pietrzkiewicz – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie i Julia Dereniowska.

W ostatniej kategorii – dorośli mieszkańcy miasta i powiatu (grupa 25+ – osoby urodzone przed 31 grudnia 1994 r.) tytuł Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2018 otrzymał Maciej Penar, a wyróżnienia zdobyli: Seweryn Myśliwiec i Ewa Woźnik.

Prace sprawdzała Komisja Konkursowa złożona z polonistów, w składzie: dr Zofia Bartecka-Prorok, Anna Pelc, Małgorzata Jasiewicz oraz Joanna Łach.

Jak zwykle najwięcej problemów uczestnikom dyktanda sprawiła pisownia małych i wielkich liter, prawidłowy zapis nazw własnych krośnieńskich obiektów, a także takich wyrazów jak: jerzyki, rzeczułka, jazgarz.

Konkurs, jak co roku, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony większości krośnieńskich szkół. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jedna szkoła mogła być reprezentowana maksymalnie przez cztery osoby. W konkursie swoje reprezentacje miało 29 szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie i Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy wsparciu finansowym Miasta Krosna.

Poprawiono: piątek, 13, lipiec 2018 14:02