Nowe media – nowe technologie w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki

Jak efektywnie korzystać z nowych technologii i aplikacji mobilnych w pracy z młodymi czytelnikami? Odpowidź na to pytanie próbowali znaleźć uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w dniu 17 listopada 2017 roku z udziałem bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych z Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz Lwowa, Kijowa, Tarnopola i Dniepra na Ukrainie.

Gości powitali Dyrektor KBP Teresa Leśniak oraz Zastępca Prezydenta Krosna Bronisław Baran.

Konferencja zakończyła realizację projektu pn. „Biblioteka jutra zmienia się!” z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, w ramach którego od marca tego roku w KBP odbyło się dziewięć szkoleń, obejmujących takie tematy jak: wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z użytkownikami projektowanie atrakcyjnych działań dla młodzieży wykorzystanie grywalizacji w działaniach promocyjnych, bezpłatne narzędzia graficzne w przygotowaniu oferty instytucji, kodowanie w bibliotece czy fotografia użytkowa.

Głównym celem projektu było kształcenie nowych umiejętności wśród pracowników bibliotek oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie animacji życia kulturalnego, a w efekcie rozszerzenie zakresu usług bibliotek kierowanych do różnych grup odbiorców, dostosowanych do zmieniających się warunków technologicznych i oczekiwań rzeczywistych i potencjalnych użytkowników.

Konferencje rozpoczął dr Grzegorz Gmiterek – adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. na temat wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest rola bibliotekarza – przewodnika po zasobach informacyjnych, omówił również zjawisko biblioteki 2.0 i jego konsekwencje dla bibliotekarzy i czytelników, a także „gaming” jako sposób na nowych użytkowników.

Mariusz Boguszewski – związany m.in. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – omówił ogólnopolskie projekty i kampanie, w ramach których kompetencje informacyjne mogą rozwijać zarówno bibliotekarze, jak i użytkownicy. Przedstawił również informacje o źródłach scenariuszy do prowadzenia kreatywnych zajęć z edukacji medialnej.

O tym, jak nowe technologie wykorzystują biblioteki na Ukrainie mówiła Oksana Boiarynova z Ukraińskiego Stowarzyszenia Bibliotek, m.in. na przykładzie działań bibliotek w Zaporożu, Chersonie czy Kijowie. Wśród różnych narzędzi i aplikacji mobilnych, które w swojej pracy wykorzystują bibliotekarze, zwraca uwagę aplikacja Foursquare i przykłady korzystania z niej w bibliotece.

Lucyna Kloczkowska – Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – przedstawiła, jak w praktyce nowoczesne technologie wpływają na podejmowane działania i wizerunek bibliotek publicznych na terenie Rzeszowa. Ciekawą propozycją dla młodych użytkowników bibliotek, którą zaprezentowała, była m.in. interaktywna podłoga, wykorzystywana w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale.

Multimedialny pokój „Smartkid”, kluby językowe czy tematyczne blogi – to tylko wybrane formy pracy, które omówiła Lesia Guk – Dyrektor Tarnopolskiej Obwodowej Biblioteki dla Młodzieży, wymieniając innowacyjne projekty dla tzw. „generacji Z”, dla której nowe media i nowoczesne technologie to codzienność obecna we wszystkich dziedzinach życia.

Larysa Luhova – Dyrektor Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci przedstawiła projekty skierowane do dzieci, w których komputer i Internet stanowią podstawowe narzędzia wymiany informacji. Zaprezentowała również, jak kreatywnie wykorzystać w bibliotece tablicę interaktywną, stanowiącą głównie wyposażenie szkół.

Wiele interesujących przykładów działań skierowanych do młodych czytelników omówiła także Dorota Woźnica – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, przedstawiając realizowane od kilku lat w jasielskiej bibliotece warsztaty i zajęcia multimedialne. Podkreślała, że tworząc ofertę z wykorzystaniem nowych technologii dla dzieci i młodzieży, najważniejsze jest, by te propozycje były „okazją do zapoznania się z innowacjami, przestrzenią do rozwijania kreatywności z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi oraz płaszczyzną wzajemnej komunikacji i relacji”.

Możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi na przykładzie działań Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej omówiły Elżbieta Staroń i Małgorzata Węgrzyn – od wielu lat tworzące ofertę dla młodych krośnian, korzystając przy tym z technologii komputerowych i aplikacji mobilnych.

Przedstawione w trakcie wystąpień formy pracy, sprawdzone w praktycznych działaniach, niewątpliwie stanowić będą inspirujące źródło dobrych praktyk dla bibliotekarzy uczestniczących w konferencji. W tym roku wydana zostanie publikacja zawierający teksty wszystkich wystąpień.

Poprawiono: sobota, 18, listopad 2017 12:28

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony