Z książką w szpitalnym „Bajkowym Kąciku”

15 grudnia 2015 r. miało miejsce, ostatnie w tym roku, spotkanie z dziećmi ze szpitalnego „Bajkowego Kącika”. Tym razem przebiegało w przedświątecznym nastroju i zatytułowane było „Świąteczny czas”.

Mija trzeci rok współpracy Filii nr 4 KBP ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Polega ona na organizowaniu i prowadzeniu przez bibliotekę, raz w miesiącu, w szpitalnym „Bajkowym Kąciku” zajęć z głośnym czytaniem. Spotkania, w których uczestniczy kilkuosobowa grupa dzieci z niedosłuchem, w wieku do siedmiu lat, przygotowane są i prowadzone w oparciu o literaturę piękną dla najmłodszych, polecaną m.in. przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Głośno czytane teksty bajek, baśni, opowiadań i wierszy, a także piękne książkowe ilustracje, to inspiracja do wspólnej zabawy, działań plastycznych oraz rozmów. Kolorowy świat bajek sprawia, że dzieci, które często maja problemy z komunikacją, stają się bardziej otwarte i ufne, a także chętnie uczestniczą w proponowanych przez prowadzącego zabawach. Zdarza się, że podczas takich spotkań towarzyszą im rodzice, opiekunowie i terapeuci.

Poza prowadzeniem zajęć z dziećmi w szpitalu, biblioteka bierze udział w corocznej zabawie karnawałowej, organizowanej dla swoich podopiecznych przez Stowarzyszenie. Nasz wkład w tę imprezę to występ dziecięcego teatrzyku „Molki” - działającego przy Filii nr 4. Jest to także okazja do integracji dzieci zdrowych i z zaburzeniami słuchu. Z kolei w organizowanych przez Filię imprezach, z okazji majowego Tygodnia Bibliotek oraz czerwcowego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, to oni są naszymi honorowymi gośćmi. Odwiedzając wtedy bibliotekę mogą uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich spotkaniach oraz zostać czytelnikami biblioteki i korzystać z jej bogatego księgozbioru.

Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci oraz integracja ze środowiskiem, w którym żyją, aby w przyszłości mogły stać się samodzielnymi dorosłymi ludźmi, funkcjonującymi na równi ze słyszącymi. Mamy nadzieję, że organizowane przez bibliotekę zajęcia z książką oraz wizyty dzieci w naszej placówce wspomagają realizację tych celów.

Poprawiono: środa, 23, grudzień 2015 13:22