Jak to robią w bibliotekach? O działaniach promujących region

„Promocja miasta, gminy, regionu w działaniach bibliotek powiatu krośnieńskiego i Lwowa” - pod taką nazwą w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w dniu 1 października 2014 r. odbyło się seminarium z udziałem bibliotekarzy z Krosna, Lwowa i powiatu krośnieńskiego.

Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: Bronisław Baran - Wiceprezydent Krosna, Barbara Chmura - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Zygmunt Rysz - Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Krosna.

Seminarium poprzedziło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Moje miasto - to warto zobaczyć”, a także przedstawienie „Panny w kamień zamienione” przygotowane przez grupę teatralną bibliotekarzy „Na Dobry Początek”, oparte na krośnieńskiej legendzie „Prządki”.

Uczestników seminarium powitał Wiceprezydent Krosna Bronisław Baran, podkreślając wagę i znaczenie biblioteki dla promocji miasta. To właśnie biblioteka jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych w mieście - mówił.

Również Dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, zwracając się do bibliotekarzy, przypomniała, jak wielkie znaczenie w dokumentowaniu m.in. piśmiennictwa danego obszaru mają biblioteki publiczne w regionie. Krośnieńska Biblioteka od wielu lat jest ambasadorem Krosna w sąsiadujących krajach - mówiła, przypominając wieloletnią współpracę KBP z bibliotekami na Węgrzech, Słowacji i Ukrainie.

Larysa Luhova - Dyrektor Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci w wystąpieniu pn. „Kawa literacka po lwowsku i inne przepisy na promocję Lwowa” zaprezentowała wybrane projekty, które realizuje kierowana przez nią biblioteka, a które bezpośrednio związane są z miastem. Choć wszystkie biblioteki pełnią podobne funkcje, to zawsze staramy się mieć swoje niepowtarzalne oblicze (...) Leo-teka - to jest biblioteka po lwowsku (...) biblioteka żyje życiem miasta - mówiła. „W mieście Lwowie czytają nawet lwy” - to tylko jeden z projektów, który biblioteka ostatnio realizowała, a który objął szereg działań, m.in. quiz literacki „W poszukiwaniu Lwów”, konkurs fotograficzny „Lwów tam i lwy tu”, „Czytanie wędrowanie” i in. Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt spotkań z twórcami tworzącymi we Lwowie i piszącymi o tym mieście. Ostatnim projektem, którego realizację Lwowska Biblioteka właśnie rozpoczyna, jest „Arka 2”. Jego głównym celem jest wsparcie dzieci, które znalazły się we Lwowie z powodu działań wojennych oraz ich adaptacja w lwowskim środowisku.

Prezentacji działań edukacyjnych związanych z regionem krośnieńskim poświęcony był wykład Elżbiety Staroń (Oddział dla Dzieci KBP) i Małgorzaty Węgrzyn (Filia nr 4 KBP) pn. „Dziecko w mieście - promocja Krosna w działaniach kulturalno-edukacyjnych z udziałem dzieci w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej”. „Slalom z książką po Krośnie”, konkursy „Legendy krośnieńskie? - Czytałem - Wiem!”, „Portret Krosna”, lekcje nt. krośnieńskich zabytków i atrakcji turystycznych - to tylko wybrane działania, które znalazły się w prezentacji.

„Siekiera między książkami” - Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym na rzecz gminy” to tytuł wystąpienia Anity Fal - Kierownika GBP w Krościenku Wyżnym, która zaprezentowała szereg inicjatyw z udziałem dzieci i dorosłych. Wiele z tych działań nie udałoby się zrealizować, gdyby nie współpraca z lokalnymi organizacjami, szkołami i instytucjami na terenie gminy, a szczególnie Stowarzyszaniem Kulturalnym „Dębina” - podkreślała. To właśnie w bibliotece odbyła się promocja książki Prezesa Stowarzyszenia - Edwarda Marszałka pt. „Od siekiery czyli wstęp do toporologii” i stąd tytuł referatu na seminarium.

Możliwości promocji swojego miasta z wykorzystaniem strony internetowej biblioteki i mediów społecznościowych przedstawiła Olha Jazhynska - Kierownik Działu Technologii Informacyjnych oraz Zasobów Elektronicznych LOBdD w prezentacji pod nazwą: „Cały Lwów na stronie www Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci”. „Pisarze Lwowa dzieciom”, „Literacka mapa Lwowa”, „Kroniki Lwowa”, „Wydarzenia we Lwowie” - to tylko wybrane zakładki na stronie internetowej biblioteki, które bezpośrednio związane są z miastem. Planujemy rozpocząć współpracę z turystycznymi agencjami Lwowa. Chcemy, żeby nasza biblioteka stała się turystycznym obiektem miasta. Przecież obecność biblioteki w Internecie pozwala przekazać informację o Lwowie do odległych regionów Ukrainy i świata. A w skomplikowanej politycznej sytuacji - wspierać pozytywny wizerunek miasta - mówiła na zakończenie.

„Biblioteka samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury... - promocja gminy w działaniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu” - to tytuł wystąpienia Jadwigi Uliasz z GBP im. Kaspra Wojnara w Jedliczu. W swojej prezentacji przedstawiła działalność kulturalno-edukacyjną na obszarze gminy, którą realizuje jedlicka biblioteka. Omówiła również działalność wydawniczą jako istotny element działań, które biblioteka prowadzi dokumentując i popularyzując historię i tradycje regionu. Wydawnictwa GBP w Jedliczu otrzymała Larysa Luhova jako dar dla Lwowskiej Biblioteki. Biblioteka w Jedliczu jest również w posiadaniu bogatej kolekcji wydawnictw swojego patrona - Kaspra Wojnara, a wybrane tytuły zobaczyli uczestnicy seminarium.

Na zakończenie seminarium Monika Machowicz (instruktor KBP Krosno) przedstawiła najważniejsze działania, które podejmuje Krośnieńska Biblioteka na rzecz promocji miasta i powiatu krośnieńskiego, a adresowane do dorosłych użytkowników.

Bibliografia regionalna, Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa - http://www.kbc.krosno.pl/, Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej - http://www.kbir.krosno.pl/, spotkania z twórcami regionalnymi, promocja twórczości artystycznej osób tworzących w regionie czy konkursy tematycznie związane z miastem - to wybrane inicjatywy, które znalazły się w prezentacji.

Na zakończenie seminarium Dyrektor KBP - Teresa Leśniak przekazała wszystkie wydawnictwa Krośnieńskiej Biblioteki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na ręce Dyrektor Barbary Chmury.

Seminarium miało na celu pokazanie dobrych praktyk w działaniach podejmowanych przez biblioteki różnej wielkości, a odnoszących się głównie do obszaru, na którym funkcjonują. Biblioteki są źródłem wiedzy o historii, przeszłości i teraźniejszości poszczególnych obszarów, ale także miejscem promocji różnego typu twórczości - zarówno literackiej, jaki i artystycznej osób związanych z regionem. Seminarium pokazało, jak wraz ze zmianami technologicznymi i oczekiwaniami mieszkańców, zmieniają się formy pracy, które bibliotekarze podejmują promując swoje miasto, gminę i region.

Seminarium odbyło się w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Odział w Krośnie i Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej „W sieci miasta... i książek” przy wsparciu finansowym Miasta Krosna.

Poprawiono: czwartek, 26, luty 2015 12:07

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Początek strony