Krośnieńska Biblioteka Publiczna w 2011 roku

Rok 2011 był dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej kolejnym rokiem intensywnych działań na rzecz promocji książki i czytelnictwa. Biblioteka utrzymała wysokie wskaźniki czytelnictwa i zapewniała mieszkańcom miasta i regionu dostęp do nowości wydawniczych - książek, czasopism, wydawnictw multimedialnych oraz Internetu na poziomie znacznie przekraczając średnie ogólnopolskie.

Mieszkańcy Krosna i powiatu krośnieńskiego korzystali z oferty Biblioteki Głównej, w tym Wypożyczalni, Czytelni, Oddziału dla Dzieci, Działu Informacyjno-Regionalnego i Czytelni Internetowej przy ul. Wojska Polskiego 41 oraz siedmiu filii zlokalizowanych na terenie miasta. Na koniec roku użytkownicy mieli do dyspozycji księgozbiór liczący 265.970 woluminów (z czego blisko 13 tys. to nowości zakupione w 2011 roku), prawie 50 tys. jednostek zbiorów specjalnych, 2.450 wol. czasopism oprawnych oraz 150 tytułów czasopism bieżących.

Wskaźnik zakupu nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców wyniósł w ubiegłym roku 26,8 wol. i jest jednym z najwyższych w skali kraju. Było to możliwe dzięki wysokiej dotacji samorządowej i środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonym na zakup zbiorów. Jest to istotny czynnik decydujący o satysfakcji i zadowoleniu osób korzystających ze zbiorów, jak również wpływający na liczbę aktywnych czytelników.

W ubiegłym roku Biblioteka zarejestrowała 17.688 stałych czytelników (37,3 w przeliczeniu na 100 mieszkańców; średnia dla Polski to 17), którzy odwiedzili wypożyczalnie 132.191 razy i wypożyczyli na zewnątrz 334.487 jednostek inwentarzowych. Z oferty czytelni skorzystało 43.826 osób korzystając na miejscu z 113.697 tytułów wydawnictw zwartych i ciągłych, a ponad 10 tys. osób ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.

W 1.145 zrealizowanych imprezach uczestniczyło 17.202 osób.

Średnio dziennie KBP była odwiedzana przez blisko 700 osób, którym udostępniano ponad 1.700 jednostek zbiorów i udzielano ponad 200 informacji.

Krośnieńska Biblioteka od wielu lat dąży do stworzenia mieszkańcom miasta i regionu optymalnych warunków do wykorzystywania nowoczesnych technologii w oferowanych usługach. Środki pozyskane z Programu Fundacji Orange w całości pokryły koszty dostępu do Internetu. Na koniec 2011 roku wszystkie działy Biblioteki Głównej oraz cztery filie udostępniały zbiory systemie SOWA/MARC21 przy użyciu jednej karty, a użytkownicy mieli możliwość rezerwowania, zamawiania i prolongowania książek za pośrednictwem Internetu. Równocześnie kontynuowano prace związane ze zwiększaniem zasobów Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej, liczącej ponad 2.400 publikacji.

W 2011 roku osoby w każdym wieku mogły skorzystać ze zróżnicowanej oferty kulturalno-edukacyjnej, uczestnicząc m.in. w spotkaniach autorskich, konkursach, wystawach, zajęciach z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, grach i zabawach edukacyjnych.

W ramach dwóch projektów współfinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Wydarzenia artystyczne. Priorytet 4 - Literatura”, Biblioteka zorganizowała spotkania m.in. z Małgorzatą Niezabitowską, Justyną Bargielską, Michałem Jagiełłą, Tomaszem Różyckim, Markiem Krajewskim, Piotrem Sommerem, Jarosławem Kretem, Marcinem Mellerem i Anną Dziewit-Meller, Andrzejem Pilipiukiem, natomiast dzieci i młodzież uczestniczyły w Festiwalu Literatury Dziecięcej z udziałem Barbary Gawryluk, Beaty Kołodziej, Małgorzaty Flis, Małgorzaty Iwanowicz i Michała Rusinka oraz pikniku literackim pod hasłem „Czytanie się liczy”, a także spotkaniach z Grzegorzem Kasdepke, Krzysztofem Petkiem, Beatą Ostrowicką.

Biblioteka realizowała również działania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W Oddziale dla Dzieci i wszystkich filiach odbywały się zajęcia z dziećmi, w którym towarzyszyło głośne czytanie. Ponadto w Filii nr 4 odbył się cykl lekcji multimedialnych w ramach Programu Nauczania Wartości Fundacji ABC XXI. Cyklicznie realizowano również zajęcia z udziałem przedszkolaków. W grudniu miał miejsce finał XII Krośnieńskiego Konkursu Literackiego pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego. Biblioteka kontynuowała również działania na rzecz promocji sztuki. W ramach cyklu „Środy Artystyczne”, w każdą drugą środę miesiąca odbywały się wernisaże malarstwa, rzeźby, fotografii. Biblioteka włączyła także się w obchody Roku Miłosza. Wspólnie z krośnieńskim oddziałem SBP zrealizowano projekt pn. „Miłosz - poeta wciąż odkrywany”.

Specjalną ofertę Biblioteka skierowała do osób starszych i niepełnosprawnych, oferując m.in. zbiory multimedialne, w tym „książkę mówioną”, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dla niewidomych oraz organizując warsztaty komputerowe.

Systematycznie przez cały 2011 rok w Bibliotece odbywały się spotkania członków klubów - Dyskusyjnego Klubu Książki, Klubu Miłośników Filmu, Klubu Podróżnika, Literackiego Forum Dyskusyjnego oraz Klubu Fantastyki „Elizjum”, a w ramach tych spotkań dyskusje poświęcone literaturze, filmom, podróżom, zagadnieniom społecznym.

Promocja poszczególnych działań i zasobów odbywała się za pomocą systematycznie aktualizowanego serwisu internetowego, publikacji w lokalnych i regionalnych mediach, poprzez plakaty, afisze i zaproszenia. W 2011 roku ukazało się blisko sto artykułów na temat prowadzonej przez Bibliotekę działalności.

Krośnieńska Biblioteka starała się dostosowywać swoją ofertę - zarówno pod względem gromadzonych zbiorów, jak i proponowanych imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym - do osób w różnym wieku i wykształceniu. Wszystkie proponowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby edukacyjne, informacyjne i rozrywkowe rzeczywistych i potencjalnych użytkowników.

Informacja przygotowana na podstawie rocznego sprawozdania z działalności KBP za 2011 rok

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2019
P W Ś C P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Początek strony