Wielka księga o „małej ojczyźnie”

4 lutego 2009 r. w Czytelni Głównej Biblioteki odbyła się promocja książki Ewy Bereś „Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej”. Autorka zaprezentowała przy tej okazji sylwetki burmistrzów tamtego okresu.

Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Wydawnictwo RUTHENUS (krośnieńska oficyna, która wydała prezentowaną książkę) oraz Biblioteka.

Ideę promowanej publikacji przedstawił historyk Andrzej Kosiek, który w dziele Ewy Bereś jest przywoływany kilkadziesiąt razy, jako m.in. autor dziesiątków rzetelnych publikacji historycznych na temat dziejów Krosna.

O drodze książki od autorki do czytelnika mówił wydawca Rafał Barski.

Z satysfakcją podkreślił wagę książki Ewy Bereś Marian Terlecki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, także autor wielu prac o regionie i książki o Powstaniu Styczniowym (uwzględniającej uczestnictwo Polaków w walkach obszaru Galicji).

- Istotnie, jak zostało to wyartykułowane, przedstawiciel mojej rodziny Feliks Kaczorowski był przez pół wieku radnym naszego miasta i te tradycje są dla mnie bardzo ważne - wyznał Jan Lusznia, poeta, który znany jest krośnianom z działań społeczno-kulturalnych na rzecz naszego miasta.

Efektownie podane pod względem edytorskim dzieło Ewy Bereś liczy ponad 500 stron, opatrzone zostało unikalnymi fotografiami, w tym portretami radnych i burmistrzów okresu galicyjskiej autonomii.

Ewa Bereś jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych. Ukończyła znane w kraju z ważnych osiągnięć I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, a później studiowała w rzeszowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Studia podyplomowe kończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś pracę doktorską - której promowana wersja została właśnie opublikowana - pisała pod kierunkiem prof. Mariana Stolarczyka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie uczy w krośnieńskich szkołach, wykłada także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku.

Praca Ewy Bereś jest bardzo wysoko oceniana przez nie tylko lokalnych historyków. Stanowi z jednej strony ważny dokument, z drugiej - swego rodzaju „podręcznik” do nauki o naszej „małej ojczyźnie”.

Kalendarz wydarzeń

Grudzień 2022
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Początek strony