Liryka z sercem Platona

13 maja 2009 r. w Czytelni Głównej Biblioteki odbyło się spotkanie z poetą i krytykiem literackim Krzysztofem Lisowskim. Poeta ten, od urodzenia związany z Krakowem, jest autorem około 20 znakomitych tomów poezji, a także prozy eseistycznej. Niemal w każdym numerze prestiżowych pism literackich znajduje się recenzja albo szkic jego pióra o książce, głównie poetyckiej.

Spotkanie w wypełnionej przez młodzież i miłośników poezji czytelni miało charakter prezentacji najnowszych utworów poety, jednocześnie sprzyjało dyskusji o liryce i filozofii tworzenia. Krzysztof Lisowski jest bowiem od 1977 roku redaktorem w Wydawnictwie Literackim w Krakowie.

- Recenzje, a właściwie omówienia książek, to raczej moja dyskusja z twórczością moich znajomych i przyjaciół - wyznał skromnie Lisowski, gdy zaczęto mówić o jego pracy krytycznoliterackiej. Czytelnicy określili tę część jego twórczości za równie ważną jak jego liryka, czy reportaże z podróży. W gruncie rzeczy są to bowiem eseje na temat spostrzeganych miejsc czy zdarzeń - na przykład podróży śródziemnomorskich. Nie przypadkiem więc wydawnictwo „Pogranicza” podpisało z Krzysztofem Lisowskim umowę wydawniczą, w której poeta deklaruje się skomponować książkę o podróżach właśnie.

Za zgodą K. Lisowskiego, przytoczono wiersz jego autorstwa, który był po prostu „poetycką kartką wielkanocną”, rozsyłaną do przyjaciół i znajomych:

Na Wielkanoc 2009
„Krzak się świeżą zielenią odziewa.
Szpak i słowik czują śpiewu konieczność.
Święte Jajo właśnie wschodzi na niebo.
Znów umiera i rodzi się Wieczność”.

- Właściwie zostałem zainspirowany przez obecnego tu Janusza Szubera, który rozsyła świąteczne życzenia w postaci wiersza, stąd i moja „kartka” - wyznał K. Lisowski.

W istocie to piękny i mądry czterowiersz, który sięga eschatologii, niemal lapidarnie kreśli myśl o sensie istnienia. Bo Krzysztof Lisowski w swej twórczości przekazuje w sposób wyrafinowany europejską tradycję myśli humanistycznej. Przejawia się to zarówno w jego liryce, jak w we wspomnianych już utworach z gatunku opisu podróży, lecz w wymiarze eseju czy traktatu (dotyczy to głównie popularnego już, bardzo życzliwie ocenianego tomu „Budzik Platona. Rzeczy podróżne” (2007).

Czytelnicy z pełnym uznanie aprobowali pogląd, że twórczość K. Lisowskiego ma już swój odrębny charakter, pisarz ten przemawia własnym głosem. Ta jego dykcja, przejawiająca się w indywidualnym stylu, jest rozpoznawalna, stała się oryginalną gramatyką jego środków wyrazu.

O twórczości Krzysztofa Lisowskiego pisali m.in. tak ważni w naszej kulturze humanistycznej jak: Marta Wyka, Jacek Łukasiewicz, Marian Stala, Piotr Szewc, Janusz Drzewucki, Janusz Szuber, Jerzy Gizella, Jerzy Pilch, Adriana Szymańska, Julian Kornhauser, Stanisław Stabro, Tadeusz Komendant, Władysław Zawistowski, Helena Zaworska, Andrzej Niewiadomski, Włodzimierz Jurasz, Andrzej Kaliszewski.

Krzysztof Lisowski urodził się w 1954 roku w Krakowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował jako poeta w 1972 roku na łamach „Życia Literackiego”. Od 1977 roku pracuje w Wydawnictwie Literackim, współpracuje z kilkoma pismami literackimi. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Wykładowca w szkole „creative writing” UJ, poeta (opublikował ponad 20 zbiorów poetyckich), redaktor, krytyk literacki, eseista, prozaik, tłumacz, autor wierszy dla dzieci; opublikował także tom prozy, książkę poświęconą Stanisławowi Czyczowi pt. „Stanisław Czycz Mistrz Cierpienia”, dwa zbiory liryków dla dzieci. Jego wiersze znalazły się na płycie-antologii „Głosy poetów” (Kraków, 1997), są śpiewane przez Dorotę Koman (płyta „Te wszystkie kolory we mnie”, 1997). Ma swych czytelników także za granicami kraju, stąd jego spotkania autorskie m.in. w Pradze, Toronto, London (Ontario), Londynie, Słowenii, Trieście, Wiedniu, Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie, Ołomuńcu.

Za twórczość literacką otrzymał m. in.: Nagrodę im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1981), stypendium Fundacji im. Adama Mickiewicza w Toronto (1987), Nagrodę Miasta Krakowa (1990), „Krakowska Książka Miesiąca” (za „33 zapewnienia o miłości do świata”, X/1999), stypendium rządu Szwecji na Gotlandii (2000), kilkakrotnie stypendium Ministra Kultury RP. Jego twórczość tłumaczona była na wiele języków, jest zamieszczana w antologiach krajowych i zagranicznych. K. Lisowski należy do czołówki pisarzy średniego pokolenia.

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony