Krośnieńscy lirycy w Saloniku

W Saloniku Artystycznym Biblioteki odbyła się 23 stycznia 2008 r. promocja tomu wierszy Danuty Drzewickiej, Józefa Janowskiego i Krystyny Kulman „Trio na samotność”. Zbiór został wydany nakładem Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie.

Gośćmi Saloniku byli Krystyna Kulman i Józef Janowski. Danuta Drzewicka nie mogła uczestniczyć w spotkaniu. Zaprezentowali czytelnikom swoje wiersze i mówili o własnej wizji literatury oraz istocie tworzenia. Czytelnicy, w tym także goście z Rzeszowa, podkreślali znaczenie współpracy biblioteki z własnym środowiskiem artystycznym, szczególnie z autorami książek wydawanych w Krośnie i regionie.

Autorzy „Tria na samotność” to Danuta Drzewicka, Józef Janowski i Krystyna Kulman. Danuta Drzewicka jest polonistką, autorką zbioru poetyckiego „W kolorach tęczy”, jej wiersze ukazały się także w almanach poetyckich. Józef Janowski - autor ośmiu zbiorów poetyckich (jednocześnie autor wstępu do promowanego w Saloniku zbioru) jest członkiem Związku Literatów Polskich; przez szereg lat kierował Muzeum Okręgowym w Krośnie. Krystyna Kulman, polonistka, jest autorką czterech tomików poetyckich, opiekuje się kołem poetyckim młodzieży gimnazjalnej, organizuje konkursy literackie dla młodzieży i prezentacje książek Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli.

- W naszym saloniku gościmy znanych pisarzy z całego kraju, ale szczególną przyjemność sprawia nam obecność naszych, krośnieńskich autorów, których twórczość gromadzimy w bibliotecznych zbiorach - wyznała Teresa Leśniak, dyrektor Biblioteki. Dyrektor Teresa Leśniak zaproponowała przy tej okazji stworzenie przy Saloniku forum dyskusyjnego pisarzy regionu, gdyż podczas dyskusji z czytelnikami poruszono wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem pisarza we własnym środowisku; podkreślano potrzebę szerszego omawiania lokalnych wydawnictw oraz ich promocji. Spotkania takie odbywałyby się niezależnie od tradycyjnych już „Śród Literackich” (każda czwarta środa miesiąca; natomiast w każdą druga środę miesiaca organizowane są wystawy plastyczne z wernisażami).

W bibliotecznym Saloniku Artystycznym gościło już kilkudziesięciu pisarzy z całego kraju, w tym Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Bohdan Zadura, Józef Baran, nieżyjący już Mirosław Nahacz, którego właśnie wspominano w kontekście wiersza „Poeci przeklęci” Krystyny Kulman oraz cytowanego utworu warszawskiego poety i eseisty Leszka Żulińskiego, który w swym ostatnim tomie „Chandra” dedykował jeden z wierszy pamięci Nahacza, pochodzącego z Beskidu Niskiego.

 

Kalendarz wydarzeń

Luty 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Początek strony