Ludność Krosna w okresie zaborów

6 marca 2007 r. w Saloniku Artystycznym Biblioteki odbyła się prelekcja dr Ewy Bereś, nauczycielki historii w Gimnazjum nr 4 w Krośnie. Spotkanie zorganizowało Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Krośnie, a uczestniczyła w nim oprócz członków Towarzystwa spora grupa nauczycieli historii z krośnieńskich szkół.

Prelegentka mówiła o ludności Krosna w okresie zaborów. Przedstawiła skład narodowościowo-wyznaniowy, strukturę społeczno-zawodową i główne zajęcia mieszkańców. Omówiła trudną sytuację Krosna w I połowie XIX wieku oraz wzrost liczby ludności w II połowie XIX stulecia.

Podsumowując swoje rozważania, powiedziała, że (...) w okresie autonomicznym Krosno systematycznie powiększało swój potencjał ludnościowy co sprawiło, iż stało się ono pod względem liczby ludności miastem średniej wielkości. Było też miastem typowo polskim z przewagą ludności chrześcijańskiej. Jednocześnie w omawianym okresie najszybciej wzrastała liczba ludności żydowskiej, co w dużej mierze przyczyniało się do rozwoju miasta (...) W miarę upływu czasu dominowało w Krośnie mieszczaństwo, w którym przeważali rzemieślnicy oraz kupcy, głównie Żydzi. Liczni byli robotnicy najemni oraz rolnicy. Coraz większą rolę odgrywała też inteligencja.

Dr Ewa Bereś zajmuje się również badaniami nad krośnieńskim samorządem terytorialnym w okresie autonomii. Wkrótce w Wydawnictwie „Ruthenus” ukażę się jej praca doktorska Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony