Broker informacji znajdzie wszystko

Dr Henryk Hollender, dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej, w dniu 8 maja 2007 r. spotkał się z bibliotekarzami bibliotek publicznych Krosna i powiatu krośnieńskiego. Kilkugodzinne spotkanie poświęcone było zagadnieniom efektywnych metod wyszukiwania informacji oraz nowemu zawodowi, jakim stał się broker informacji.

W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz większą rolę zaczyna odgrywać umiejętność wykorzystywania zasobów informacyjnych dostępnych w wielu źródłach, zarówno w formie tradycyjnej - drukowanej, jak i elektronicznej - publikowanej w sieci internetowej czy w postaci elektronicznych baz danych. Poszukiwanie i lokalizowanie informacji stało się skomplikowane i niezwykle czasochłonne. Informacja staje się towarem.

Rozwój zasobów informacyjnych i popyt na specjalistyczne dane przyczynił się w ostatnich latach do pojawienia się nowego zawodu i specjalistycznych firm zajmujących się profesjonalnie wyszukiwaniem informacji na wskazany przez klienta temat.

Broker informacji: (z ang.) infobroker - to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Osoba taka jest pośrednikiem między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie. Pewne funkcje wpisujące się w zakres zawodu infrobrokera wykonują również bibliotekarze posiadający odpowiednie przygotowanie i umiejętności, a przede wszystkim dysponujący zróżnicowanymi źródłami informacji. Infobroker musi gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale także jest najwyższej jakości. Udzielając informacji niejako ją akredytuje.

Zadania stawiane przed brokerem informacji to m.in. wyszukiwanie dokumentów przydatnych w biznesie, wyszukiwanie informacji o firmach, wyszukiwanie potencjalnych partnerów, ofert przetargowych, badanie rynku - mówił dr H. Hollender.

Niezbędne przy wyszukiwaniu informacji stają się umiejętności cechujące infrobrokera jak: znajomość terminologii, umiejętność werbalizacji potrzeby informacyjnej czy posługiwania się mechanizmami wyszukiwawczymi. Podstawowymi atutami brokera informacji są metody opracowania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny tych źródeł oraz wiedza, gdzie szukać.

Druga część spotkania poświęcona była praktycznym metodom przeszukiwania baz danych dostępnych w Internecie. H. Hollender zaprezentował m.in. metody przeszukiwania zasobów biblioteki światowej OCLC (Online Computer Library Center), największej na świecie bazy danych bibliotecznych udostępnionej w USA, Australii i Europie. Najważniejszym dziełem OCLC jest baza bibliograficzna - WorldCat zawierająca dane z ponad 10 tys. bibliotek na świecie. Prezentowane są tam również polskie zasoby - rejestrowane przez katalog NUKAT, co pozwala użytkownikowi zagranicznemu szybko zlokalizować miejsce przechowywania dokumentu.

Spośród baz rejestrujących światowe piśmiennictwo naukowe w trakcie spotkania H. Hollender przedstawił bazy SCOPUS oraz bazę wiedzy medycznej MEDLINE, a także bazy Google Scholar i Google Books - baza zawiera m.in. pełnotekstowe dzieła literatury pięknej, podobnie jak powstające od kilku lat, głównie w ośrodkach uniwersyteckich, biblioteki cyfrowe m.in. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej zaprezentowana na spotkaniu. Biblioteki te stają się niezwykle cennym źródłem informacji udostępniając m.in. pełne teksty prac naukowych.

Umiejętność przeszukiwania zasobów informacyjnych Internetu pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika wymaga wiedzy i umiejętności, a nierzadko intuicji - nigdy jedna baza danych nie może stanowić odpowiedzi na pytanie - mówił H. Hollender. Bibliotekarz czy broker informacji przeszukując zasoby elektroniczne musi również pamiętać o tradycyjnych źródłach drukowanych.

Spotkanie z dr Hollendrem odbyło się dniu 8 maja, w którym obchodzony jest w Polsce Dzień Bibliotekarza i poprzedzone było spotkaniem członków krośnieńskiego oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Życzenia zadowolenia i satysfakcji z pracy bibliotekarzom złożyła Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Teresa Leśniak. To biblioteki stanowią główne źródło wiedzy i informacji, będącej najważniejszym zasobem społeczeństwa informacyjnego. To przed bibliotekarzami stoi zadanie uświadamiania potencjalnym użytkownikom możliwości wykorzystywania zasobów biblioteki i wskazywania jej jako głównego źródła informacji - mówiła dyrektor Biblioteki.

 

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Początek strony