Nagrody za zasługi w upowszechnianiu kultury

Krośnieńska Biblioteka, obchodząca w tym roku Jubileusz 60-lecia, zaliczana jest w kraju do placówek, które swą aktywnością i różnorodnością stosowanych form pracy zapewniają sobie wysoką pozycję w rankingu bibliotek. Dotyczy to m.in. bardzo wysokich wskaźników czytelnictwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców (39,7 w 2006 r.) oraz zakupów książek na 100 mieszkańców (23,2 w 2006 r.)

Biblioteka podejmuje szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym i informacyjnym, kontynuując sprawdzone metody promocji biblioteki i czytelnictwa, starając się wprowadzać równocześnie innowacyjne formy pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Placówka może poszczycić się znaczącym dorobkiem w wielu dziedzinach.

Niewątpliwie jest to zasługa osób kierujących Krośnieńską Biblioteką od ponad 10 lat, których działania na rzecz środowiska lokalnego i upowszechniania kultury docenione zostały przez władze państwowe.

Teresa Leśniak, od 1994 roku Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, została uhonorowana Nagrodą Specjalną za zasługi dla kultury polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michała Ujazdowskiego, natomiast Wicedyrektor KBP Bogusława Bęben Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

„Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za wieloletnią pracę w dziedzinie kultury, koordynowanie wielu zadań merytorycznych i organizacyjnych w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach. Z uznaniem obserwujemy Pani działania na rzecz biblioteki zawsze przyjaznej i życzliwej czytelnikom [...]” - czytamy w liście gratulacyjnym Marszałka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego.

Otrzymane nagrody to niewątpliwie efekt wieloletniej pracy na rzecz promocji i upowszechniania czytelnictwa, jak i wprowadzanych w Bibliotece zmian, ukierunkowanych na wdrażanie nowych technologii informacyjnych oraz popularyzacji literatury i sztuki.

Na koniec 2006 roku Biblioteka posiadała 7 filii na terenie miasta, ponad 227 tys. woluminów książek, 110 tytułów czasopism bieżących, blisko 42 tys. jednostek zbiorów specjalnych, 19 tys. czytelników w wypożyczalniach, którzy wypożyczyli 360 tys. woluminów. Czytelnie odwiedziło 44 tys. użytkowników. W 755 imprezach kulturalno-edukacyjnych uczestniczyło 10.563 osób.

Swoim użytkownikom Biblioteka zapewnia dostęp do Internetu, a zautomatyzowana obsługa czytelników zapewnia wysoki standard usług. W 2007 roku wprowadzony zostanie nowy system obsługi biblioteki z międzynarodowym formatem danych MARC 21 oraz elektroniczne zabezpieczenie zbiorów w ramach grantu pozyskanego w Programie MECENAT 2007. Od połowy lat 90. Biblioteka promuje twórczość artystyczną zamieszkałych w regionie malarzy i rzeźbiarzy, początkowo w mini galerii Filii nr 4, a od 2004 r. regularnie raz w miesiącu w ramach cyklu Środy Artystyczne w Bibliotece Głównej. Popularyzacji współczesnej literatury polskiej służy zapoczątkowany w tym samym roku cykl Środy Literackie realizowany w każdą czwartą środę miesiąca.

Dysponując odpowiednim zapleczem lokalowym i przygotowaną kadrą, Biblioteka podejmuje inicjatywy służące popularyzacji wiedzy z różnych dziedzin organizując konkursy, wystawy, sesje, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne dla dzieci, współpracując przy tym ze szkołami, instytucjami finansowymi, samorządem, organizacjami pozarządowymi - wszystko to sprawia, że Biblioteka jest postrzegana jako aktywna instytucja kultury nie tylko w Krośnie, ale i na forum ogólnopolskim.

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony