Obłoki i ptaki granic nie znają

Wystawę Dla obłoków nie ma granic... otwarto 8 sierpnia 2007 r. w Saloniku Artystycznym Biblioteki. Organizatorem ekspozycji jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, w ramach jego projektu Dla obłoków nie ma granic - nowy impuls do zacieśnienia współpracy sąsiedzkiej.

Na wystawie znalazły się kopie rycin obrazujących karpackie cerkwie oraz obyczaje społeczności zamieszkujących Karpaty po stronie ukraińskiej, publikacje polskich i ukraińskich oficyn na temat turystyki po obu stronach granicy, przykłady strojów ludowych, mapy.

Atrakcją wernisażu okazał się występ ukraińskiego zespołu z Sanoka „Widymo”, którego założycielką i kierownikiem artystycznym jest Marianna Jara. Tercet Marianna Jara, Katarzyna Glinianowicz i Ewa Pacławska spotkał się z niekłamanym aplauzem publiczności.

Projekt Dla obłoków nie ma granic... ma na celu „promocję Karpat polskich i ukraińskich oraz budowanie wzajemnych powiązań pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki górskiej w Polsce i na Ukrainie” - jak zostało to sformułowane w założeniach programowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy udziale Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIC CBC 2004-2006.

Realizacji projektu podjęły się dwie instytucje: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS z siedzibą w Gromniku oraz Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej z siedzibą we Lwowie, działające w oparciu o umowę partnerską.

- Niebawem zostanie wydana mapa Karpat ukraińskich, gdyż jak dotąd, turyści nadal korzystają z map przedwojennych - poinformował inicjator projektu Tomasz Nawrocki i dodał, że jesienią w krośnieńskiej PWSZ odbędzie się dwudniowa konferencja dotycząca rozwoju obszarów górskich po stronie polskiej i ukraińskiej.

Wystawa w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej potrwa do 3 września. Później będzie przeniesiona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku na okres 5-19 września, następnie do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych, gdzie trwać będzie od 24 września do 10 października, potem do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesku, tam potrwa od 15 października do końca tego miesiąca.

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony