VI Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

11 października 2007 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się VI Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich połączone z uroczystościami jubileuszowymi 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 80-lecia Przeglądu Bibliotecznego.

Uroczystości jubileuszowe w Bibliotece Narodowej zgromadziły ok. 400 osób, które reprezentowały wszystkie typy bibliotek i ośrodki informacji w Polsce, księgarzy, wydawców, towarzystwa naukowe i inne organizacje związane z sektorem książki i bibliotekarstwem. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gościem honorowym Forum był prof. Władysław Bartoszewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił emocjonalne i intelektualne związki ze Stowarzyszeniem. Podczas uroczystości najbardziej zasłużeni bibliotekarze zrzeszeni w SBP otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe i stowarzyszeniowe.

Listy gratulacyjne, wydawnictwa albumowe o Krośnie i Bibliotece od zespołu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przekazała dyr. KBP Teresa Leśniak przewodniczącej Zarządu Głównego SBP Elżbiecie Stefańczyk oraz red. nacz. Przeglądu Bibliotecznego Barbarze Sosińskiej-Kalacie.

W trakcie Forum wręczone zostały również dyplomy oraz nagrody dla bibliotek publicznych, które uzyskały wysoką lokatę w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zorganizowany Tydzień Bibliotek (7-13 maja 2007) pod hasłem Biblioteka mojego wieku.

Wśród nagrodzonych znalazła się Krośnieńska Biblioteka Publiczna, która uzyskała II miejsce w Polsce i oprócz honorowego Dyplomu otrzymała nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł, za które Biblioteka zakupiła profesjonalną kamerę i aparat cyfrowy. Do prezentów dołączony został pakiet książek od wydawców, którzy współpracują z SBP, w tym „Wielki słownik niemiecko-polski PONS” (słownik został opracowany z wykorzystaniem współczesnego słownictwa niemieckiego, na 1296 stronach znalazło się 150 tys. haseł, przykładów i zwrotów, liczne terminy fachowe i mini słowniczki tematyczne, dużo więcej niż w jakimkolwiek innym słowniku niemiecko-polskim wydanym w ostatnim ćwierćwieczu).

W uzasadnieniu do otrzymanej przez KBP nagrody, opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym SBP nr 1/2007 czytamy: Imprezy skierowane do mieszkańców Krosna i powiatu pokazały możliwości wykorzystania w bibliotece nowoczesnych technologii informacyjnych na miarę XXI w. Zorganizowano warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, wystawy dostosowane do zróżnicowanych pod względem wieku grup odbiorców. Zaprezentowane zostały m.in. nietypowe formy książki, odbyły się ciekawe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książki tradycyjnej i źródeł elektronicznych. Adresatami wybranych działań byli także sami bibliotekarze. Zwrócono uwagę na nowe zadania, które powinien podejmować bibliotekarz wykorzystując m.in. specjalistyczne bazy danych. Wszystkie imprezy zorganizowane przez Bibliotekę ściśle nawiązywały do hasła przewodniego tegorocznej edycji - Biblioteka mojego wieku, które potraktowano jako wyznacznik do budowania wizerunku biblioteki, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i zmieniającymi się standardami usług(...).

W imieniu nagrodzonych bibliotek podziękowała dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Teresa Leśniak, podkreślając rolę bibliotek w rozwoju społeczności lokalnych.

 

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony