Fotografia w Saloniku

W Saloniku Artystycznym Biblioteki 8 marca 2006 r. otwarto wystawę fotografii Janusza Folty. Autor zaprezentował zdjęcia szczególnych miejsc Podkarpacia, także fotoreportaż o Żydach przybywających na grób cadyka w Rymanowie. Ekspozycja, w ramach cyklu Środy Artystyczne, trwała do 10 kwietnia.

Janusz Folta - krośnianin, ur. 1966 r., swoje prace zamieszczał m.in. na łamach „Crosceny” - comiesięcznego biuletynu kulturalnego Krośnieńskiego Domu Kultury, pisma „DPS” ukazującego się w Dukli, „Obserwatora Przyrody” - ogólnopolskiego dwumiesięcznika ekologicznego oraz w wielu publikacjach książkowych i broszurowych wydawanych nakładem Podkarpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Przemyślu. Osobliwą prezentacją jego fotograficznego dorobku jest album „Rymanów i okolice” z jego fotografiami, wydany przez krośnieńską oficynę Alfa 2000, której jest współwłaścicielem. Folta wystawiał swoje prace w Krośnieńskim Domu Kultury; jest członkiem „FotoKlubu” przy KDK. Obecna wystawa jest jego pierwszą indywidualną prezentacją.

W rozmowie zamieszczonej w katalogu wystawowym Janusz Folta powiedział między innymi: Właściwie wszystko stanowi temat fotograficzny: przyroda i architektura, no i oczywiście człowiek w jego konkretnym środowisku.

W komentarzu na temat jego twórczości, w katalogu napisano: Autor świetnie analizuje za pomocą obiektywu pejzaż, jego urodę i tajemnicę, jego surowość i ciepło, jego cudowności, których nikt z nas żyjących „nie podrobi”. (...) Folta zatem opowiada o człowieku i jego miejscu w naturze, jednocześnie w cywilizacji. Ale akcentuje jakby Naturę, jako wartość samą w sobie, jako cząstkę ludzkości.

Liczne zebrani miłośnicy fotografii podkreślali podczas wernisażu, że w Krośnie znów ożyło środowisko fotograficzne. Świadczy o tym także fakt, że obecnie zorganizowano wystawy fotograficzne także w Krośnieńskim Domu Kultury (fotografie poplenerowe członków „FotoKlubu”) oraz w Galerii przy ul. Wojska Polskiego (prace ks. Dariusza Wilka).