Sprawozadania ZO SBP w Krośnie

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krośnie za 2010 r.

Informacja z działalności finansowej za rok 2010

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2018 15:06