Sprawozdania, analizy, wskaźniki

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie w roku 2016

Analiza działalnośći Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

Porównanie wskaźników bibliotek Krosna i pow. krośnieńskiego w świetle wyników bibliotek publiczno-samorządowych województwa podkarpackiego w 2016 roku

Krośnieńska Biblioteka Publiczna a biblioteki miast powiatowych województwa podkarpackiego w 2016 roku.

Oddział dla Dzieci Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na tle bibliotek dziecięcych w województwie podkarpackim w 2016 r.

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie w roku 2015

Porównanie wskaźników bibliotek Krosna i pow. krośnieńskiego w świetle wyników bibliotek publiczno-samorządowych województwa podkarpackiego w 2015 roku

Krośnieńska Biblioteka Publiczna a biblioteki miast powiatowych województwa podkarpackiego w 2015 r.

 

Działalność merytoryczna Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w 2014 roku.

Porównanie wskaźników bibliotek Krosna i pow. krośnieńskiego w świetle wyników bibliotek publiczno-samorządowych województwa podkarpackiego w 2014 roku

Krośnieńska Biblioteka Publiczna a biblioteki miast powiatowych województwa podkarpackiego w 2014 roku.

Działalność biliotek publicznych powiatu krośnieńskiego w 2014 roku oraz informacja o pozyskanych środkach finansowych w ubiegłych latach

 

Porównanie wskaźników bibliotek Krosna i pow. krośnieńskiego w świetle wyników bibliotek publiczno-samorządowych woj. podkarpackiego w 2012 roku