Czytając Herberta – cykl imprez z okazji Roku Zbigniewa Herberta

Przedmiotem zadania jest cykl działań adresowanych do młodzieży, mających na celu popularyzację wiedzy o Zbigniewie Herbercie i jego twórczości. Realizacja zadania obejmie: konkurs recytatorski utworów poety oraz konkurs plastyczny na artystyczną interpretację wybranych wierszy. Ponadto odbędą się wykłady Magdaleny Rabizo-Birek oraz Andrzeja Franaszka, poświęcone życiu i twórczości poety, a także wystawa różnych edycji utworów Herberta oraz publikacji krytycznych o poecie.

W ramach zadania zrealizowany zostanie również cykl multimedialnych lekcji nt. biografii poety, przygotowanych w oparciu o materiały dostępne w bibliotece.

Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Krośnie, współorganizatorem – Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

Zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Krosna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2018 roku z zakresu kultury.