Biblioteka jutra zmienia się!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoProjekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu Partnerstwo dla książki.

Zadanie obejmuje cykl szkoleń skierowanych do bibliotekarzy z Krosna i powiatu krośnieńskiego, rozwijających ich wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych form promocji czytelnictwa. Realizacja zadania przyczyni się również do podniesienia kompetencji bibliotekarzy w zakresie animacji życia kulturalnego, a w efekcie wpłynie na rozszerzenie zakresu usług bibliotek kierowanych do różnych grup odbiorców, dostosowanych do zmieniających się warunków technologicznych i oczekiwań rzeczywistych i potencjalnych użytkowników. Szkolenia/warsztaty obejmą takie tematy jak: wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z użytkownikami; projektowanie atrakcyjnych działań dla młodzieży; wykorzystanie grywalizacji w działaniach promocyjnych, bezpłatne narzędzia graficzne w przygotowaniu oferty biblioteki, warsztaty kodowania i programowania oraz warsztaty z zakresu fotografii użytkowej. Na zakończenie zorganizowana zostanie konferencja, na której zaprezentowane będą nowe technologie w promocji czytelnictwa wśród młodych osób w Polsce i na Ukrainie.