Sienkiewicz w roli głównej...

Realizacja zadania obejmie cykl działań - realizowanych od września do grudnia 2016 r., pozwalających zaznaczyć obchody Roku Henryka Sienkiewicza w Krośnie.
Wszystkie działania mają przede wszystkim służyć popularyzacji twórczości pierwszego polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
Zadanie obejmie dwa konkursy, które będą pretekstem do sięgnięcia po utwory pisarza oraz poznania jego biografii.
Przygotowana zostanie także wystawa z kalendarium życia i twórczości Sienkiewicza wraz z różnymi edycjami dzieł Noblisty i opracowaniami krytycznymi ze zbiorów bibliotek.
Dla uczniów krośnieńskich szkół przygotowany zostanie cykl lekcji multimedialnych przybliżających postać pisarza.

Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Krośnie, współorganizatorem - Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

Zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Krosna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 roku z zakresu kultury.