Reporterskie poszukiwania

Zadanie obejmuje działania adresowane do różnych grup odbiorców, w których głównych motywem jest literatura faktu.
Reportaż to doskonały pretekst do refleksji nad ogólniejszymi problemami społecznymi, często poruszanymi w literaturze faktu.
Zadanie obejmie spotkania z autorami reportażu literackiego, którzy w swojej twórczości przedstawiają ważne tematy dla różnych środowisk, a często to reporter jest pierwszą osobą, która te tematy podejmuje.
Swoją twórczość czytelnikom przedstawią: Jarosław Mikołajewski, Michał Olszewski i Filip Springer.
Przez całe wakacje będzie można brać udział w konkursie ph. „Patroni naszych ulic” - test wiedzy dostępny w formie tradycyjnej w poszczególnych placówkach biblioteki, jak i w wersji elektronicznej.

Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Krośnie, współorganizatorem - Krośnieńska Biblioteka Publiczna.

Zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Krosna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2016 roku z zakresu kultury.