Kraszewski. Komputery dla Bibliotek.

Program dotacyjny ogłoszony został w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2012 roku i jest zarządzany przez Instytut Książki.

Głównym celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich on-line.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania - 20 tys. zł na projekt pod nazwą „Katalog on-line źródłem informacji w sieci”.

Całość kwoty, zgodnie z regulaminem programu, zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, co pozwoli na dokończenie budowy bazy zbiorów KBP w wersji elektronicznej, m.in. włączenia ostatnich dwóch filii do sytemu opartego na jednej bazie zbiorów i czytelników, a tym samym zakończenie tego etapu komputeryzacji.

W ramach projektu udostępnione zostaną nowe stanowiska internetowe dla użytkowników.