XI Krośnieński Konkurs Literacki

Głównym celem zadania jest promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, a także zachęcenie uzdolnionej literacko młodzieży do działań twórczych, promowanie młodych talentów literackich, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji własnej twórczości, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 utwory – poezji lub prozy. Przesłane prace oceni profesjonalne jury.

Regulamin konkursu zostanie ogłoszony we wrześniu, natomiast finał odbędzie się 15 grudnia.

Projekty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki realizowane przy pomocy finansowej Gminy Krosno