Biblioteka nowoczesnym centrum informacji i promocji czytelnictwa

Głównym celem zadania pn. „Biblioteka nowoczesnym centrum informacji i promocji czytelnictwa” w ramach Programu MECENAT 2008 jest stworzenie multimedialnego centrum na rzecz promocji czytelnictwa i integracji środowiska lokalnego, w tym osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcją wzroku poprzez rozszerzenie działalności informacyjnej, promocję „książki mówionej” oraz czasopism i wydawnictw obcojęzycznych.

Modernizacja Oddziału dla Dzieci, mieszczącego się w samym centrum miasta, przy ul. Ordynackiej 8, pozwoli stworzyć nowoczesny ośrodek informacji i promocji czytelnictwa dostosowany do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników. W pomieszczeniach obecnej placówki, po przeprowadzeniu remontu, zainstalowanych zostanie osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i wszystkich baz danych tworzonych w bibliotece, umieszczony zostanie księgozbiór obcojęzyczny oraz kilkanaście tytułów prasy i czasopism bieżących. Dodatkowo wraz z Działem Zbiorów Audiowizualnych mieszczącym się w tym samym budynku, Centrum stanowić będzie integralną całość oferującą zróżnicowane typy zbiorów - od wydawnictw multimedialnych, w tym „książki mówionej”, czasopism, wydawnictw informacyjnych, literatury pięknej obcojęzycznej, po elektroniczne źródła wiedzy, dostępne zarówno dla osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych, głównie niewidomych i słabowidzących. W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt umożliwiający osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z książek, m.in. powiększalniki tekstu, auto-lektor, syntezatory mowy, linijki brajlowskie, czytaki, oprogramowanie Window-Eyes. Wyposażenie biblioteki w dodatkowy sprzęt umożliwi korzystanie tej grupie osób w większym zakresie z książek i czasopism.

Projekt stanowił będzie kontynuację zrealizowanego w 2007 roku zadania pn. „Biblioteka w sieci”, w ramach którego wdrożono nowoczesny system obsługi biblioteki z międzynarodowym formatem MARC 21, zapewniając użytkownikom dostęp do pełnych informacji o posiadanych zasobach zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet, a pracownikom możliwość jednoczesnej pracy on-line na jednej bazie danych. Nowo utworzone centrum zostanie włączone do komputerowego systemu zarządzania biblioteką.

Projekt wychodzi naprzeciw zauważalnym zainteresowaniom czytelników komunikacją elektroniczną. Jego realizacja pozwoli stworzyć mieszkańcom Krosna i regionu zarówno osobom pełnosprawnym w każdym wieku, jak i czytelnikom z dysfunkcją wzroku, optymalnych warunków do korzystania z zasobów informacyjnych, bieżącej prasy, wydawnictw informacyjnych i literatur obcojęzycznych. Nastąpi rozbudowa sieci informatycznej, powstaną nowe stanowiska z dostępem do Internetu, zwiększy się liczba komputerów wraz z niezbędnym sprzętem peryferyjnym, a w efekcie podwyższy się standard świadczonych usług, przede wszystkim w dostępie do informacji elektronicznej. Osoby niewidome i słabowidzące otrzymają odpowiednie narzędzia do korzystania zarówno z technologii komputerowych, jak i książek. Po zakończeniu realizacji projektu powstanie wielofunkcyjne miejsce do pracy samokształceniowej, realizowanej w oparciu o różnego typu narzędzia poszukiwania, przetwarzania i przesyłania informacji, a także powstaną odpowiednie warunki do realizacji lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz prowadzenia systematycznych zajęć w zakresie posługiwania się nowymi technologiami wśród osób starszych i słabowidzących.

Wartość projektu: 190.000 zł

  • w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 142.200 zł

Kalendarz wydarzeń

Luty 2023
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Początek strony