Projekty Oddziału SBP w Krośnie

We współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną Oddział SBP w Krośnie realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna z zakresu kultury przy wsparciu finansowym Miasta Krosna zrealizowano dwa zadania:

Miłosz - poeta wciąż odkrywany

XII Krośnieński Konkurs Literacki

W 2012 roku wsparcie otrzymały projekty:

Strefa Słowa

Krosno - miejsce czytania, miejsce działania

XIII Krośnieński Konkurs Literacki

Natomiast w 2013 roku krośnieński oddział SBP zrealizował cztery zadania:

Makro i mikro podróże po literaturze

Krośnieński Mistrz Ortografii 2013

XIV Krośnieński Konkurs Literacki

Śladami Tuwima i Gałczyńskiego

W 2014 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Krośnie był organiztorem projektów:

Krośnieńska Mozaika Literacka

W sieci miasta... i książek

Krośnieński Mistrz Ortografii 2014

XV Krośnieński Konkurs Literacki

W 2015 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie zrealizował cztery zadania przy wsparciu finansowym Miasta Krosna:

Sposób na czytanie

Fantastyczne Krosno! - cykl imprez inspirowanych literaturą fantasy

Krośnieński Mistrz Ortografii 2015

XVI Krośnieński Konkurs Literacki

W 2016 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie zrealizował pięć zadań przy wsparciu finansowym Miasta Krosna:

Literackie Odsłony

Reporterskie poszukiwania

Sienkiewicz w roli głównej...

Krośnieński Mistrz Ortografii 2016

XVII Krośnieński Konkurs Literacki

W 2017 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie realizował cztery zadania przy wsparciu finansowym Miasta Krosna:

Czytanie się od(p)łaca!

Literackie podróżowanie

Krośnieński Mistrz Ortografii 2017

XVIII Krośnieński Konkurs Literacki

W 2018 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Krośnie będzie realizował cztery zadania przy wsparciu finansowym Miasta Krosna:

Odbite w słowach – cykl imprez literackich

Czytając Herberta – cykl imprez z okazji Roku Zbigniewa Herbert

Krośnieński Mistrz Ortografii 2018

XIX Krośnieński Konkurs Literacki

Poprawiono: piątek, 13, lipiec 2018 14:21