Pomagając innym - pomagamy sobie!

16 maja 2013 r. przedmiotem rozważań uczestników Literackiego Forum Dyskusyjnego były postawy obywatelskie.

Społeczeństwo obywatelskie (inaczej społeczeństwo cywilne) to społeczeństwo, w którym działalność niezależnych od państwa różnego typu instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego rozwoju obywateli. Stanowi to o ich osobistej aktywności.

Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga starożytności, a za jej prekursora uważa się Arystotelesa, dla którego najwyższym wyrazem istnienia społeczeństwa obywatelskiego było utworzenie państwa, człowiek bowiem jako istota społeczna nie może żyć poza nim, gdyż tylko w państwie może urzeczywistniać się jego społeczna natura.

Z biegiem lat ugruntowała się rzeczywistość demokratyczna w Polsce, powraca więc zainteresowanie inicjatywami społecznymi, które w Polsce mają długą i bogatą tradycję.

Jest więc zainteresowanie działaniami zbiorowymi na rzecz nas wszystkich, powstają lub obecnie już działają organizacje samorządu gospodarczego, wolontariat, stowarzyszenia i wspólnoty.

W naszym mieście od wielu lat działa Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocne Kobiecie, Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno”, Stowarzyszenie „Krosno Tętniące Życiem”, Stowarzyszenie „Amazonek”, Uniwersytet Trzeciego Wieku (9 lat działalności!), Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt i wiele innych organizacji, które prężnie działają na rzecz wspólnego dobra.

Tomasz Tatrzański jest pomysłodawcą i organizatorem wspaniałej akcji „Czysty Wisłok”. W marcu tego roku już po raz czwarty uczestnicy akcji, których wciąż przybywa, zebrali kilkadziesiąt worków śmieci zalegających na brzegach rzeki i w nabrzeżnych zaroślach.

Można mnożyć przykłady wspaniałych postaw obywatelskich krośnian, którzy organizują się i reagują, gdy widzą potrzebę lub krzywdę innych. Świadczy o tym chociażby notatka z „Podkarpacia”:

Krosno: W czwartek 30 sierpnia policjanci zatrzymali pijanego mężczyznę, który kopał swojego psa .Na szczęście świadkowie nie pozostali obojętni i jeden z nich zawiadomił policję. Przestraszone zwierzę zostało przewiezione do schroniska, a prześladowca do policyjnego aresztu.

Elliot Aronson, autor książki „Człowiek istota społeczna”, mnoży przykłady postaw konformistycznych, przejawiających się także brakiem zainteresowania i reakcji na krzywdę innych. Widząc człowieka leżącego na chodniku czy wołającego o pomoc uważamy, ze ktoś inny pomoże, ktoś inny udzieli pomocy - przecież tylu ludzi to widzi. I jakże często pomoc przychodzi za późno...

Wrażliwość to jedna z cech charakteru, która nie pozwala nam przejść obojętnie obok krzywdy, bólu czy niesprawiedliwości. Aktywność w sprawach najprostszych rodzi często wspaniałe inicjatywy. Oby było ich jak najwięcej.

Następne spotkanie Literackiego Forum Dyskusyjnego 22 sierpnia 2013 r. o godz. 17:00, jak zwykle w Saloniku Artystycznym Biblioteki. Zapraszamy do dyskusji na temat: „Mniejszości narodowe w Polsce”.

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony