SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • Biblioteka od A do Z – zapoznanie z działalnością biblioteki, zasobami informacyjnymi, tworzonymi bazami danych
 • Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji – od książki do e-booków
 • Gdzie to znaleźć? – jak szukać informacji na określony temat w bibliotece i Internecie
 • Bibliografia bez tajemnic – jak zrobić opis bibliograficzny i bibliografię załącznikową
 • Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna
 • Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie
 • O czasopismach prawie wszystko…
 • Skarby w bibliotece – prezentacja reprintów KBP i najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego dostępnych w bibliotekach cyfrowych
 • Rynek książki – najważniejsze instytucje wydawnicze i ich oferta
 • Szymborska i Miłosz – o polskich noblistach w zbiorach biblioteki
 • Nagrody literackie, o których warto wiedzieć
 • Książka czy film? – o adaptacjach filmowych na wybranych przykładach
 • Liberatura – co to takiego? – o nowych gatunkach literackich
 • Bibliografia regionalna – źródło wiedzy o mieście i regionie
 • Krosno miasto szkła – o tradycjach hutniczych i ofercie turystycznej Krosna
 • Sławni krośnianie
 • O Annie i Stanisławie Oświęcimach w literaturze i sztuce
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie!” - atrakcje i zabytki Krosna i okolic
 • Święty Jan z Dukli – patron Polski